Jaký byl 1. kulatý stůl v Dobříši? 

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 18.00 hodin proběhl ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš 1. kulatý stůl pod záštitou vedení města Dobříše.

Pro veřejnost byla připravena prezentace na téma „Projekt revitalizace městské zeleně v Dobříši“ a následná řízená diskuze. Sál kulturního domu byl zaplněn lidmi od začátku večera a mezi účastníky, kterých bylo zhruba 40, byli jak zástupci vedení města, tak i odborníci na dané téma, a především místní občané.

Průvodcem večera byl zkušený moderátor Roman Bradáč, který hned v úvodu seznámil přítomné s tématem a uvedl v širších souvislostech hlavní body pro mnohé citlivého tématu, týkajícího se stromů, keřů a další zeleně ve městě Dobříš. V úvodu všechny přivítal starosta města Stanislav Vacek, který v první řadě vyslovil díky spoluobčanům, kteří o věci veřejné projevili zájem a přišli o projektu diskutovat. Následně bylo slovo předáno zpracovatelce projektu Monice Součkové. Projektantka při představování návrhů jednotlivých úprav zeleně vždy popsala důvody vedoucí k těmto krokům a navrhla také možné varianty řešení. Již během představování současného stavu jednotlivých lokalit a jejich zamýšlených úprav byly vznášeny dotazy, týkající se obecně údržby veřejné zeleně, konkrétních míst, konkrétních keřů, stromů a další zeleně. V rámci diskuze pak na dotazy odpovídala nejen zpracovatelka projektu, ale také zástupci města Dobříše. Společně se tak řešily otázky, týkající se navrhovaného kácení topolů, možnost dosadby ovocnými či jehličnatými stromy v centru města, náhrady a dosadby keřů, ale také další péče o veřejnou zeleň a zapojení samotných občanů do této údržby ve spolupráci s majiteli pozemků. V rámci diskuze se také odpovídalo na otázky týkající se Mírového náměstí, udržitelnosti samotného projektu a jeho financování.

Odpovězeno bylo mimo jiné také na dotaz, týkající se provedeného dendrologického průzkumu nebo postupu při zapracování připomínek občanů do samotného projektu. Z podnětu diskutujících byly na stránky města www.mestodobris.cz doplněny další podklady – projekt a fotodokumentace, se kterými se přítomní při jednání seznámili a ke kterým se mohla veřejnost nadále vyjadřovat a vznášet své připomínky, dotazy, a to do 31. ledna 2017. Nyní město Dobříš plánuje k tomuto tématu další veřejné projednání, jehož termín je stanoven na pondělí 13. února 2017 od 18.00 v KD Dobříš.

Za Zdravé město Dobříš a MA21
Ing. Denisa Havlíčková – zodpovědný politik, Šárka Krůtová, DiS. – koordinátorPředchozí článekDotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“
Další článekKrátce z tiskové konference 11. 1. 2017