GIS v Dobříši v roce 2017

V průběhu roku 2017 proběhla výrazná modernizace mapového portálu města. Původní mapové prostředí bylo nahrazeno příjemnějším obrázkovým portálem a mapové aplikace byly upraveny tak, aby bylo možné jejich zobrazování na mobilních zařízeních.

Prvním krokem byla migrace masívních pasportních aplikací – na jaře pasport zeleně, v létě pasport veřejného osvětlení a pasport komunikací, na podzim byl převeden územní plán Dobříš (právní stav po změně č. 2). Průběžně byly převáděny další mapové aplikace, které vytváří samo město a které jsou zpřístupněny veřejnosti. Především se jedná o mapy v agendě územního plánování – územně analytické podklady a územní plány obcí, dále mapa městských hřbitovů, turistický informační portál a nově vytvořená mapová aplikace pro zobrazování aktuálních nájemních vztahů města a záborů veřejného prostranství. Tato aplikace byla přihlášena do soutěže E-government The Best 2017, a přestože se neumístila, byla ve své kategorii jedinečná tím, že se poměřovala s projekty větších měst (Dvůr Králové nad Labem, Nymburk, Litoměřice, Karviná, Plzeň, Boskovice a další) a byla vytvořena svépomocí odborem, jehož hlavní náplní není informatika ani GIS.
V letních měsících byl z pasportu zeleně vytažen specifický mapový projekt, který zobrazuje sekání veřejné zeleně, kdy se uživatel dozví, v jaké lokalitě je v blízké době naplánováno sekání, kde nedávno mělo proběhnout a zda bylo skutečně posekáno. Tato aplikace získala certifikát Smart City řešení v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost 2017“, kde se umístila mezi 3 nejlepšími projekty obcí do 10 000 obyvatel.
Kompletní modernizace byla dokončena na konci listopadu.
Hlavním realizátorem této modernizace byl vedoucí oddělení výstavby Ing. Radim Weber, který má na starosti mimo jiné správu GIS a vytváří (programuje) vlastní aplikace pro potřeby města a městského úřadu. Proces probíhal ve spolupráci s firmou T-mapy, spol. s r.o.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředíPředchozí článekStavební úpravy 2. ZŠ Dobříš – udržitelnost v roce 2017
Další článekProč se Veřejné fórum v Dobříši uskuteční právě v roce 2018?