Proč se Veřejné fórum v Dobříši uskuteční právě v roce 2018?Dovoluji si stručně reagovat na článek Jak rozvíjet město – diskuse půl roku před volbami? pana MVDr. Jaromíra Bláhy, ve kterém uvádí, zřejmě z neznalosti věci, nepřesné a zavádějící informace.

Fórum Zdravého města, které se uskuteční 7. února 2018, spadá pod projekt místní Agendy 21, která v našem městě opět funguje od roku 2015. Jako cíl jsme si vytyčili posunout se do vyšší kategorie, což mimo jiné znamená i jednou za 2 roky povinnost zorganizovat tzv. Veřejné fórum Zdravého města. Tento termín připadl právě na rok 2018.
Tato akce tedy nemá nic společného s politickou a předvolební kampaní, ale je to přirozené pokračování již dříve započatého projektu, ve kterém jsou i další akce, které řeší komise Zdravého města a MA 21, např. Den Země, Dny bez úrazu, Dny zdraví, realizace osvětové akce k udržitelnému rozvoji a místní Agendě 21 pro veřejnost, Dobří(š) v pohybu a mnoho dalších. Pro rok 2018 je navíc plánováno zapojit do veřejných debat také žáky základních škol a studenty gymnázia, zrealizovat tzv. zastupitelstvo mladých, opět zorganizovat Běh města Dobříš, ve spolupráci s Městskou policií Dobříš příměstské tábory pro děti atd.
Věřím, že ke kulatým stolům, na Veřejné fórum i na ostatní akce bude i nadále přicházet široká veřejnost napříč generacemi. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se nám opravdu povede dostat Dobříš do vyšší kategorie v celorepublikovém měřítku MA 21 a Zdravého města a postupně zapojit větší počet lidí do dění v našem městě.
Děkuji touto cestou i celé komisi Zdravého města, ve které všichni pracují aktivně s cílem pozvednout a ukázat naše město v lepším světle bez ohledu na politickou příslušnost.

Za město Dobříš Ing. Denisa Havlíčková, politik Zdravého města a MA 21

Jak rozvíjet město – diskuse půl roku před volbami?

Reklama

Předchozí článekGIS v Dobříši v roce 2017
Další článekVážený pane Řechko, rád bych zareagoval na Váš lednový příspěvek