Finanční správa i nadále počítá se zajištěním stávající funkčnosti územního pracoviště DobříšJak asi víte, v průběhu roku 2015 finanční správa v rámci optimalizace počtu svých územních pracovišť jednala o zrušení celkem 23 pracovišť, včetně pracoviště finančního úřadu v Dobříši. V důsledku nesouhlasu ze strany našeho města s tímto krokem a následných jednání rozhodla finanční správa o zajištění svých služeb i nadále v dostatečném rozsahu, při současné realizaci metodických a organizačně technických opatření a změny organizace práce a fungování dotčených územních pracovišť.
Dne 28. 11. 2016 město Dobříš obdrželo žádost Generálního finančního ředitelství o zpětnou vazbu k účinnosti a přínosu stávajícího modelu fungování pracoviště finančního úřadu v našem městě.
Město Dobříš proto požádalo prostřednictvím svých webových stránek (s ohledem na krátkou lhůtu stanovenou MF nebylo možné požádat též prostřednictvím Dobříšských listů) občany Dobříšska, daňové poplatníky a podnikatele, kterých se tato změna přímo dotkla, o stručné hodnocení této změny a jejího přínosu ze svého pohledu a názor na fungování stávajícího modelu pracoviště finančního úřadu v Dobříši.
Dne 15. 12. 2016 jsem se jménem města Dobříš zúčastnila jednání s Ministerstvem financí, kde jsem prezentovala připomínky k stávajícímu modelu (např. problém operativního zajištění bezdlužnosti). Představitelé Finanční správy přislíbili nápravu některých kritizovaných nedostatků a zároveň osobně pan ministr Andrej Babiš zúčastněné zástupce měst ubezpečil, že nehodlá tato pracoviště zrušit a stávající model zajištění jejich služeb v dostatečném rozsahu bude pro daňové poplatníky i nadále zachován.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, členka Rady města DobříšePředchozí článekHlášení závad po více než roce provozu
Další článekDOBŘÍŠ BEZ HAZARDU A S KULATÝMI STOLY, rovnou dvě dobré zprávy z posledního zastupitelstva