Hlášení závad po více než roce provozuWebová aplikace Hlášení závad na stránkách města Dobříš www.mestodobris.cz již více než rok umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém ve městě. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací může město včas reagovat a nahlášený problém vyřešit.

Jaká je bilance po ročním působení?
Nejprve statistické údaje (stav k 1. 12. 2016):
Celkem přijato 256 hlášení, vyřešeno 242, v řešení 14

Žádné hlášení nebylo odmítnuto, i hlášení pro externí subjekty (např. SÚS Benešov, VHS, Dokas apod.) jsme subjektům alespoň předali anebo řešení zprostředkovali.
Některá hlášení jsou vyřízena obratem ten den (otočená cedule, nevysypaný koš apod.), naopak dotazy na investiční projekty apod. mají délku vyřízení spíše v měsících než dnech.
Je samozřejmě ještě nutné „vyladit“ některé nedokonalosti systému a zoptimalizovat i jeho administrativu. Děkujeme za veškeré vaše připomínky k aplikaci samotné i systému zpracování podnětů, kterých si velice vážíme a které zohledňujeme (např. k podnětu se stanoveným termínem řešení za 3 měsíce již nenapíšeme do kolonky vyřešeno dnešní datum, ale kolonku vyplníme až po skutečném vyřešení podnětu…). Vězte, že bez vaší zpětné vazby, podnětů a připomínek by systém nemohl fungovat. A to by byla veliká škoda, protože byl zřízen s cílem zajištění spokojenosti občanů města.
Závěrem nám všem přeji, abychom v letošním roce potřebovali využití této aplikace co nejméně.

Ing. Markéta Čermáková MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekDobříšské listy a slovo na závěr
Další článekFinanční správa i nadále počítá se zajištěním stávající funkčnosti územního pracoviště Dobříš