Domácí kompostéry zdarmaMěsto Dobříš opětovně vyhlašuje anketu na domácí kompostéry. Vzhledem k tomu, že Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska bude předkládat žádost o poskytnutí dotace, vyzývá zájemce k vyplnění anketního lístku.

Zájemci, kteří se přihlásili v minulém kole, se nepřihlašují, jejich žádost je již evidována!

Svazek obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i vás občanů samotných, proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Hlavním cílem projektu je bezplatné poskytnutí plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude město. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu 5 let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.

Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby včas odpověděli na všechny otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky nebude možné uspokojit.

Vyplněný dotazník odevzdejte do 31. 5. 2017 na podatelnu městského úřadu nebo do schránky města Dobříše. Elektronická forma ankety je taktéž k dispozici na adrese www.mestodobris.cz.Předchozí článekRákosníčkovo hřiště jsme konečně vyhráli
Další článekKonsolidace IT města Dobříše – projekt v udržitelnosti