Rákosníčkovo hřiště jsme konečně vyhráliIlustrační foto, zdroj: stránky Lidl

Město Dobříš se již po několikáté zúčastnilo soutěže společnosti Lidl o vybudování dětského Rákosníčkova hřiště v kategorii měst do 10 000 obyvatel. Na rozdíl od uplynulých let se letos Dobříši nakonec vyhrát podařilo.

V kategorii se soutěžilo o celkem 3 hřiště. Připomenu, že hlasovat mohli všichni každý den, z facebooku a prostřednictvím mailové adresy, a hlasy se sčítaly. Město Dobříš se pohybovalo po celou dobu na 2. místě, tedy na výherním. Po loňském neúspěchu byla však zpočátku znát nechuť do hlasování, postupně však denní přírůstek hlasů narůstal a Dobříš uhájila 2 místo. Vítezství po tolika letech bylo s celkovým výsledkem 18 988 hlasů konečně naše!

Strategie města Dobříš

Letošní strategie byla o poznání razantnější než ta loňská, již od prvních dnů jsme rozesílali na školky, školy a další instituce maily s prosbou o pomoc při hlasování, oslovili jsme občany též prostřednictvím krátkého spotu v Rádiu Blaník a městském rozhlase. Velké poděkování patří všem, kteří hlasovali, ale můj obdiv a uznání patří paní Iloně Květoňové, Veronice Paukertové Merkové a Lence Mášové – dobříšským maminkám, které celou kampaň nastartovaly, rozdávaly letáky o víkendech před Lidlem a neúnavně kontaktovaly veřejnost. Chtěla bych vyzdvihnout práci Informačního střediska Dobříš za informační kampaň a trpělivé poradenství všem, kteří si s hlasováním nevěděli rady, a dále zásluhu Kulturního střediska Dobříš a společnosti BIOS, s.r.o., za bezplatné umístění informací o hlasování na svých reklamních plochách.

Kde bude hřiště umístěno?

Město obdrželo od společnosti Lidl poměrně striktní podmínky pro umístění hřiště, ze kterých vyzdvihnu zejména nutnost vlastnictví pozemku městem (zásadní předpoklad, bez něhož není realizace možná) a existence inženýrských sítí (nežádoucí).
Dále je nezbytné pro získání územního souhlasu, aby umístění hřiště bylo v souladu s platným územním plánem.
Proto bylo rozhodnuto, že hřiště bude vystavěno u sportovní haly. V tuto chvíli jednáme s firmou Lidl a směřujeme vše k podpisu smlouvy, slavnostní otevření hřiště by mělo být v červnu.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekPůjčovna městských kol od dubna do října v provozu – Infocentrum města Dobříše
Další článekDomácí kompostéry zdarma