Domácí kompostéry pro občany

Ilustrační obrázek – kontejner o velikosti 1 050 l


Město Dobříš získalo dotaci na domácí kompostéry. Dne 13. 11. 2020 rozhodla výběrová komise Ministerstva životního prostředí o výběru projektu s názvem „Dobříš – předcházení vzniku odpadů“ k  financování. Celkové náklady činí 2 433 169,64 Kč, výše dotace činí 2 068 194,19 Kč, spoluúčast města Dobříše je 364 975,45 Kč. Již na podzim v roce 2016 proběhla anketa formou dotazníku zjišťující počet zájemců o jednotlivé kompostéry. Celkem o kompostéry projevilo zájem 416 domácností z  Dobříše. Seznamy zájemců máme k dispozici včetně e-mailových adres. V nejbližších dnech budou osloveni prostřednictvím e-mailu, aby potvrdili, že zájem o kompostér z jejich strany trvá.

 

VybaveníPočet kusůKapacita celkem (m3)
Kompostér 1 050 litrů – Dobříš416436,80
Kompostér 1 050 litrů – Čím2930,45
Kompostér 1 050 litrů – Chotilsko5153,55
Kompostéry celkem496520,80

Zřejmě již v průběhu tohoto měsíce bude vyhlášena veřejná soutěž na nákup kompostérů. Kompostéry budou ve vlastnictví města Dobříše a po uplynutí 5 let přejdou do vlastnictví jednotlivých občanů. Dle průběhu veřejné soutěže předpokládáme, že vlastní distribuce kompostérů proběhne 3–4/2021.

Projektový záměr

Záměrem projektu je nákup kompostérů pro domácí kompostování pro obyvatele a jejich domácnosti nacházející se ve spádové oblasti. Zahradní kompostéry budou disponovat celkovým objemem 520,80 m3. Je to způsob, kterým si domácnost obvykle vyrábí v těchto nádobách kompost z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě. Kompostování je proces, při němž dochází k rozkladu organického materiálu na živiny bohatý kompost. Samotný rozklad však způsobují živé organismy množící se velkou rychlostí. Jsou to především mikroorganismy, různé bakterie, červi a mnoho dalších drobných živočichů. Organický odpad se díky působení drobných živočichů přeměňuje na humus a kyprou zeminu. Organický odpad se tak může vrátit do přírody, ovšem v kvalitní a velmi prospěšné formě pro půdu a rostliny.

A co všechno lze do kompostéru umístit?

Konkrétně vymezené biologicky rozložitelné odpady z domácností a zahrad, jako jsou zbytky pečiva, kávové a čajové zbytky, jádřince, pecky z ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z brambor, okurek a citrusových plodů, skořápky z vajíček a ořechů, podestýlka domácích zvířat, chlupy, vlasy, posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, zbytky rostlin a zeleniny, třísky, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma, drny, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří.

Za odbor místního rozvoje zpracovala
Ing. Markéta SamcováPředchozí článekTextil ve sběrném dvoře
Další článekZeptali jsme se zastupitelů: Co konkrétního budete řešit pro naše město v roce 2021?