Zeptali jsme se zastupitelů: Co konkrétního budete řešit pro naše město v roce 2021?Starosta Pavel Svoboda si pro nový rok klade hned dva cíle: „Chtěl bych se více zaměřit na to, jak zapojit občany do dění ve městě. V tomto máme v Dobříši určitě rezervy. Začíná to lepší komunikací směrem z radnice a končí to dlouhodobým zájmem o dění a vlastní přiloženou rukou k dílu. Druhým mým cílem je ve spolupráci s tajemníkem zvýšit efektivitu úřadu a více ho přiblížit potřebám občanů.“

Zastupitel Jaromír Bláha se v roce 2021 hodlá zaměřit na zdroje pitné vody v Dobříši: „Považuji zabezpečení kvalitní pitné vody pro Dobříš za prioritu. Velkou investici do stavby přivaděče upravené pitné vody z Vltavy vidím jako potřebnou pojistku, jejíž realizace bude trvat možná až desetiletí. Lepší by bylo vystačit si s kvalitnější a levnější vodou z našich vrtů, což by bez sezonního napouštění bazénů nebyl problém. Jinými slovy je třeba začít řešit snížení spotřeby pitné vody a omezit její plýtvání.“ Pan Bláha mimo svůj hlavní cíl hodlá usilovat o lepší osvětu a zprostředkování informací, které se týkají dotací a projektů ohledně recyklace tzv. šedé vody. Zároveň razí názor, že občané by měli platit reálnou cenu vody a město by spotřebu domácností nemělo doplácet. Věří, že řešení je v úsporných opatřeních, ve kterých by město mělo jít příkladem i u budov v jeho vlastnictví.

Zastupitel a zároveň radní města Miroslav Sochor si je moc dobře vědom toho, že na začátku roku bude město muset v první řadě sestavit rozpočet pro rok 2021, který se bude odvíjet také od rozhodnutí vlády. Nejen k tomu říká, že problémy je třeba řešit, a ne před nimi strkat hlavu do písku. Zároveň se chce dál věnovat participativnímu rozpočtu města a vyzývá občany Dobříše, aby se zapojili do toho současného: „Rád se budu opět podílet jako koordinátor na dalším ročníku Tvoříme Dobříš, který v pozitivním duchu představuje nápady Dobříšáků. Nebojte se přihlásit svůj nápad, zapojit se a oslovit ostatní obyvatele. Na jaře budeme dokončovat ročník 2020, kde počítáme s instalací herních prvků pro mladší děti na hřišti na Větrníku.“ Pan Sochor doufá, že na jaře už se život bude pomalu vracet po koronakrizi do normálu, a věří, že se povede dokončit bezpečnější hlavní průtah městem, opět se budeme moci potkat na májových slavnostech města, zajít do letního kina v anglickém parku nebo jen tak do hospůdky.

Zastupitelka Romana Bodorová na otázku odpověděla: „V příštím roce mám v plánu se zaměřit zejména na svou práci v redakčním výboru zastupitelstva, konkrétně na prohloubení spolupráce mezi výborem a redaktorkou Dobříšských listů. Také mne velice zajímají otázky různých typů vzdělávání a volnočasových aktivit a ráda bych se tomuto obsáhlému tématu věnovala více.“

Zastupitelka Jindřiška Romba si vytyčila cíle, které budou reálné a dosažitelné z její pozice a s ohledem na nelehkou finanční situaci města: „Jednou z oblastí, kde bych se chtěla pokusit našemu městu pomoci, je problematika obyvatel Dobříše, kteří zde nemají trvalý pobyt, ale dlouhodobě ve městě žijí. Měli bychom se pokusit tyto lidi oslovit a motivovat je k přihlášení. Jsem si vědoma, že tento cíl nelze zcela realizovat, nicméně se domnívám, že postupnými krůčky ho naplňovat lze.“ Paní Romba chce zároveň v roce 2021 pomoci s představením městské společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., veřejnosti, vyvrácení některých mylných představ o ní a jejím vedení: „V současné době prochází DOKAS restrukturalizací a snaží se obléci do jiného kabátu. Velmi často je však společnost mylně spojována například se systémem MESOH, který je plně v rukách města a jeho samosprávné činnosti. Ve spolupráci s jednatelem společnosti se tak pokusíme DOKAS obyvatelům přibližovat i trochu netradiční formou, prezentovat jeho cíle, důležitá čísla, ale i jeho zaměstnance. V plánu je také den otevřených dveří pro veřejnost a v případě zájmu i pro školy.“

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekDomácí kompostéry pro občany
Další článekNovinky v chodu Městského úřadu Dobříš v roce 2021