Dobříšské večery hudbyŘímskokatolická farnost v Dobříši zve v pondělí 1. května od 19.00 do kostela Nejsvětější Trojice na Májový koncert pro housle a varhany v podání Lucie Sedlákové Hůlové a Jaroslava Tůmy. Zazní skladby H. I. F. Bibera, J. Rheinbergera, B. Martinů, J. Suka, J. Tůmy. Lucie Sedláková Hůlová je absolventkou Pražské konzervatoře a Hudební fakulty AMU. Na svém kontě má již stovky koncertů doma i po celém světě v nejslavnějších koncertních síních. Hraje na nástroj italského mistra 2. poloviny 18. století a na kopii barokních houslí G. Guarneriho zhotovenou Daliborem Bzirským.
Jaroslav Tůma je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie múzických umění v Praze. Věnuje se též hudební kompozici a publikační činnosti. Vystudoval Pražskou konzervatoř u prof. Jaroslava Vodrážky a Akademii múzických umění v Praze u prof. Milana Šlechty (varhany) a prof. Zuzany Růžičkové (cembalo). Pravidelně účinkuje na domácích i světových pódiích, bývá předsedou nebo členem porot mezinárodních hudebních soutěží, vyučuje na mezinárodních varhanních kurzech a seminářích.

21. května od 19.00 zveme do kostela Nejsvětější Trojice na Koncert pro hoboj a varhany. Představí se hobojistka Veronika Hádková a varhaník Miroslav Pšenička. Uvedou skladby od J. S. Bacha, M. Duprého a dalších. Veronika Hádková vystudovala hru na hoboj na Pražské konzervatoři u prof. F. X. Thuriho, sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK u prof. Košlera. Působí jako umělecká vedoucí souboru Českých madrigalistů a na hoboj hraje v různých komorních souborech a i sólově. Miloslav Pšenička vystudoval Konzervatoř České Budějovice, obor chrámová hudba – varhany a dirigování. Po absolutoriu pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze u J. Hory a J. Tůmy.
Zastával funkci varhaníka a ředitele kůru v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni V současné době je regenschorim u sv. Antonína v Praze a vyučuje varhaníky pražské arcidiecéze.

Vstupné 200 Kč v předprodeji v infocentru na Mírovém nám. 103 a půl hodiny před koncertem. Děti a studenti vstup volný.

Ivo KylarPředchozí článekDobříšské májové slavnosti
Další článekPozvánka na benefiční koncert v Zrcadlovém sále zámku Dobříš pro Viktorii a Izabel