Dobříšáci umí počítat„Jak byste rozvíjeli Dobříš?“ položil přítomným občanům otázku jeden ze zastupitelů na veřejném zasedání ZM 12. 9. 2017. Občané se zde totiž opět snažili apelovat na záchranu kvalitní orné půdy v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince, určené k výstavbě 35 rodinných domů.
Platný územní plán města Dobříše z r. 2010 uvádí, že pro zachování stávajícího charakteru menšího města je třeba vytvořit podmínky pro 10 000 obyvatel. V r. 2010 bylo v Dobříši trvale přihlášeno celkem 8 400 obyvatel. Aktuální údaje z června 2017 uvádí, že v Dobříši je již evidováno 8 920 obyvatel. Avšak podle odhadu místostarosty Hadžegy v Dobříši trvale bydlí o 1 000 až 2 000 obyvatel více (DL 9/2017).

Kolik je ještě potřeba v Dobříši postavit rodinných domů, aby zůstal zachován stávající charakter menšího města do 10 000 obyvatel?

Vaše odpovědi můžete zasílat zastupitelům na adresu zastupitele@mestodobris.cz.

Rozvoj Dobříše nad 10 000 obyvatel je totiž nežádoucí, jak konstatuje i územní plán. Dosažení limitů infrastruktury města je již dnes patrné v mnoha oblastech. Například nedostatečné kapacity škol a jídelen, chybějící místa u lékaře, nedostatek vody v letních měsících a další. Trvale udržitelný rozvoj města přeci nespočívá v nekonečné výstavbě nových rodinných domů, ale především ve vytváření podmínek pro kvalitní život stávajících obyvatel. K tomu patří i ochrana zelených ploch ve městě a v jeho bezprostředním okolí, jako je pole pod Bzdinkou.

Pavel SvobodaPředchozí článek20leté výročí provozování Masarykova sanatoria společností MEDI HELP
Další článekÚpravy místní komunikace v ul. Plk. Petroviče, Dobříš – druhý rok v udržitelnosti