20leté výročí provozování Masarykova sanatoria společností MEDI HELPU příležitosti 20. výročí provozování Masarykova sanatoria společností MEDI HELP jsme se rozhodli oslovit pány ředitele, prim.  MUDr. Pavla Kuřete a prim. MUDr. Jana Štorka, ke krátkému rozhovoru.

prim. MUDr. Pavel Kuře a prim. MUDr. Jan Štork

Jak se společnost MEDI HELP k provozování sanatoria dostala?

1. 3. 1990 jsem začal pracovat jako lékař v Domově penzionu Dobříš, který byl o dva měsíce později začleněn do OÚNZ Příbram a o šest měsíců později transformován na léčebnu dlouhodobě nemocných. V roce 1992 byla zahájena privatizace zdravotnických zařízení. MEDI HELP, s. r. o., ve které jsem byl jedním z jednatelů, podala privatizační projekt a 31. 8. 1997 byla privatizace Masarykova sanatoria úspěšně dokončena.

V jakém technickém stavu jste sanatorium přebírali?

Budova sanatoria nebyla v dobrém stavu. Stavební úpravy z poloviny 70. let byly spíše kosmetické. Například si pamatuji, že nové obložení místností obkladačkami bylo provedeno na starý vodovodní řad. Do budovy silně zatékalo. Uhelná kotelna byla vzdálena 300 m od hlavní budovy – tepelné ztráty byly vysoké až 50 %, topný kanál se neustále opravoval. V dezolátním stavu byl přívod vody ze studní v Trnové. Komfort pacientů i personálu byl řešen pouze dvěma toaletami na jedno patro s jednou společnou sprchou pro všechny. Přístrojové vybavení v kuchyni a prádelně a jeho připojení bylo životu nebezpečné.

Jaké byly začátky vašeho řekněme podnikatelského úsilí?

Začátky provozování sanatoria naší společností byly opravdu těžké. Po celou dobu privatizace se prováděly pouze nejnutnější opravy sloužící k udržení provozu zařízení. Nejprve jsme opravili střechu, věnovali se rekonstrukci kuchyně a prádelny, byly provedeny stavební úpravy v původní kotelně uvnitř objektu s přechodem vytápění na jiné médium. Neustále jsme byli v platební tísni – spláceli jsme úvěr, který byl v té době získán za velmi nevýhodných podmínek, pokud si správně pamatuji tak za 20% úrok. Po splacení úvěru jsme veškeré stavební úpravy zaměřili na zlepšení komfortu pacientů a personálu (příslušenství na všech pokojích pacientů, hygienické místnosti pro personál). Provedli jsme rekonstrukci rehabilitace, zateplení budovy, rekonstrukci vrátnice, rekonstrukci přívodu vody ze studní. Obnovili jsme přístrojové vybavení, investovali do výpočetní techniky a mnoho dalšího.

To, co mi tady vyprávíte, se mi zdá až neuvěřitelné. Jak jste to dokázali?

Přísnou fiskální politikou, kombinovanou s odpovědným výběrem dodavatelů, kde hlavním kritériem nebyla pouze cena, ale hlavně kvalita odvedené práce. Snažili jsme se vždy zajistit provoz vlastními silami. Chtěl bych zdůraznit tu skutečnost, že veškeré investiční a rekonstrukční práce jsme realizovali pouze z vlastních (ušetřených) finančních prostředků nebo krátkodobých půjček či leasingů, bez jakékoli dotační podpory, ať již ze zdrojů Evropské unie, nebo zdrojů státních či obecních.

Jaká je odborná náplň vašeho zdravotnického zařízení?

Geriatrie – jedná se o samostatný lékařský obor, specializovaný na choroby vyššího věku. Odlišná je diagnostika i léčba.  Důležité je rozpoznání geriatrických rizik. Zhoršená funkce orgánů i snížená funkční orgánová rezerva vyžaduje odlišný přístup k pacientovi. Nechci se vytahovat, ale licenci České lékařské komory pro geriatrii mají v okrese Příbram pouze dva primáři Masarykova sanatoria. Nutností je koordinovaná týmová péče – lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační, s akceptováním sociální povahy nemocí. Smyslem naší práce je znovunabytí soběstačnosti klienta a jeho začlenění zpět do společnosti. Pro dosažení těchto cílů mimo jiné podporujeme a investujeme do vzdělání všech kategorií našich zdravotnických pracovníků.Působení a řízení takto specializovaných zdravotnických útvarů je nadregionální. Nedovedu si představit jiný model.

Vztahy, spolupráce s městem Dobříš?

Musím podotknout, že Masarykovo sanatorium po celou dobu své existence (v roce 2018 oslavíme 80. výročí vzniku) nikdy nebylo provozováno městem Dobříš. Těšíme se vynikající spolupráci se zdravotnickým personálem Střediska zdraví, s. r. o., a spolupracujeme s firmami na Dobříši, ve kterých má město Dobříš určitý obchodní podíl. Pokud se ptáte na úzký vztah k radnici a k jejím představitelům, pak musím odpovědět, že takový nemáme.

Budoucnost Masarykova sanatoria – plány?

Geriatrický index* se neustále zvyšuje a potřeba geriatrické péče bude neustále vyšší. Masarykovo sanatorium čeká několik dalších rekonstrukcí a oprav, ale jeho hlavní prioritou budou investice do lidských zdrojů. Našim zaměstnancům se budeme i nadále snažit výrazně vylepšit a zpříjemnit jejich pracovní podmínky a finančně ohodnotíme každé zvýšení kvalifikace. Práce v LDN je psychicky i fyzicky velmi náročná a zavedení takových opatření, které práci našemu personálu ulehčí, bereme jako samozřejmost. Budeme se i nadále snažit o kvalitní spolupráci s ostatními zdravotnickými i sociálními subjekty na všech úrovních.

* Podíl lidí starších 60 let k podílu lidí do 15 let. V 50. letech minulého století byl cca 0,6 a v současnosti je cca 2,0.Předchozí článekDobříšský sportovec přivezl medaile z World Masters Games
Další článekDobříšáci umí počítat