Dobříš startuje anketu, která má za cíl zjistit, které „výhody” by mohly motivat obyvatele k nahlášení trvalého pobytu v Dobříši a jaké benefity by ocenili stávající obyvatelé

Foto: Denisa Havlíčková


Vedení města Dobříše připravuje iniciativu s podtitulem „Dobříš – trvalé místo pro život“, jejímž záměrem je motivovat místní občany k tomu, aby si ve městě zřídili trvalé stálé bydliště.

„V rámci vedení města se již delší dobu zabýváme otázkou, jak přesvědčit obyvatele města, kteří zde žijí, ale nemají zde hlášený trvalý pobyt, aby si ho zde nahlásili. Nyní jsme se rozhodli o pomoc požádat širokou veřejnost a prostřednictvím anonymní ankety chceme zjistit jakou cestou bychom se podle trvale i netrvale žijících obyvatel měli dát,“ řekl k záměru města starosta Pavel Svoboda.

Anketa se zaměřuje na dvě klíčové skupiny: obyvatele, kteří ve městě žijí, ale nemají zde zapsané trvalé bydliště, a stávající obyvatele, kteří zde již mají trvalý pobyt. Pro obyvatele bez trvalého pobytu ve městě v dotazníku město nabízí sérii návrhů, včetně možného finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč, čestného odznaku nového dobříšského občana nebo možnosti bezplatného využití svozu odpadů na jeden rok. Stávajícím občanům pak město nabízí další benefity, jako je možnost bezplatného využití městských sportovišť, a to celoročně, bezplatný vstup na Koncert města Dobříše nebo realizaci významných infrastrukturních projektů.

„Chceme, aby se všichni obyvatelé cítili součástí našeho města. Anketa je prvním krokem k lepšímu pochopení toho, co naši občané považují za důležité a co by je mohlo motivovat k tomu, aby si zde zřídili trvalý pobyt,” řekl starosta města. „Obecně platí a je faktem, že neopominutelnou součástí rozpočtu měst a obcí jsou finanční prostředky, které jsou přepočítávány právě podle počtu obyvatel s trvalým bydlištěm ve městě. Zjišťujeme, že obyvatelé, kteří ve městě trvalý pobyt zřízený nemají, nejsou specifikem pouze Dobříše. Řeší se ve více městech i obcích. Rádi bychom motivovali k přihlášení k trvalému pobytu v našem městě, současně si ale uvědomujeme, že je třeba zaměřit se i na obyvatele s trvalým pobytem ve městě. Legislativa však město v motivaci místních značně limituje,“ dodala místostarostka Jindřiška Romba, která se tomuto tématu také aktivně věnuje.

On-line dotazník můžete vyplňovat kdykoli až do 8. března 2024.
Poté budou výsledky vyhodnoceny a vedení města je bude konzultovat napříč zastupitelstvem.

Dotazník ZDE

Jak může město Dobříš zvýšit počet trvale žijících obyvatel?

Dobříš – trvalé místo pro život

Příjmy města se odvíjí od počtu osob, které mají v Dobříši trvalý pobyt. Podle dostupných odhadů v našem městě dlouhodobě bydlí 1 000–1 500 obyvatel, kteří však mají trvalý pobyt jinde. Přitom město za každou takovou osobu přichází o 21 430 Kč za rok, což je mezi 21–32 mil. Kč ročně. Jak je přesvědčit, aby se stali skutečnými Dobříšáky?

Pomozte nám zjistit, jakou cestou se při zvýšení počtu trvale žijících obyvatel má vedení města vydat…
Pozn. Mezi již existující výhody pro obyvatele s trvalým pobytem patří možnost využívat senior taxi, přednostní přijetí dětí do dobříšských mateřských a základních škol, právo volit a být volen do dobříšského zastupitelstva.

1. Noví obyvatelé: Co podle vás je tou vhodnou motivací, která pomůže přesvědčit obyvatele, aby si na Dobříši zřídili trvalý pobyt?

a) Čestný odznak Nového dobříšského občana
b) Motivační finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč
c) Odpady zdarma na jeden rok
d) Vstup na Koncert města Dobříše zdarma jen pro nově přihlášené obyvatele
e) Osobní donáška nového občanského průkazu starostou města na vybranou adresu na Dobříši
f) Jiné…

2. Stávající obyvatelé: Pokud bude spuštěna kampaň pro „nové“ obyvatele, tedy ty, co si zde nově zřídí trvalý pobyt, co by mělo město zároveň udělat pro ostatní Dobříšáky, kteří zde trvalý pobyt již mají?

a) Senior taxi zdarma pro obyvatele nad 80 let
b) Možnost první parkovací karty zdarma do vybrané parkovací zóny
c) Odpady zdarma na jeden rok pro obyvatele nad 80 let
d) Vstup na Koncert pro opravdové Dobříšáky zdarma
e) Možnost půjčit si městské kolo na měsíc zdarma
f) Vstup do městských sportovišť včetně haly a zimního stadionu celoročně zdarma
g) Realizace chodníku V Lipkách v hodnotě 400 000 Kč
h) Realizace odpočinkové zóny na severním břehu Papeže dle existující územní studie v hodnotě 4 mil. Kč
i) Jiné…

Zpracovala DHPředchozí článekVýsledky dotačního řízení města Dobříše pro rok 2024
Další článekJaro začalo v únoru