Cena města Dobříše za rok 2016Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Kolektiv občanů, který si zaslouží takto ocenit? Navrhněte je na Cenu města Dobříše za rok 2016!
Cena města Dobříše je udělována za významnou činnost, dílo, sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu.

Oblasti, ve kterých můžete navrhovat:

  • Kultura
  • Sport
  • Věda a výzkum
  • Výchova a vzdělávání
  • Hospodářský rozvoj
  • Jiné (za záchranu života apod.)

Písemné návrhy mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory zřízené zastupitelstvem města, jednotliví členové ZM, spolky a sdružení, občané a právní subjekty, a to nejpozději do pátku 31. 3. 2017 na sekretariát starosty města paní Bc. Lucii Oplíštilové, e-mail: oplistilova@mestodobris.cz nebo na adresu: Město Dobříš, sekretariát vedení města, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.
Cena města Dobříše za rok 2016 bude předána jednotlivcům nebo kolektivu starostou města Dobříš, a to jménem Zastupitelstva města Dobříše, na slavnostním večeru v sobotu 23. 9. 2017 na zámku Dobříš.Předchozí článekKultura – leden
Další článekDobříšské listy trochu jinak