Dobříšské listy trochu jinakRada města na prosincovém veřejném jednání předložila Zastupitelstvu města Dobříš návrh nové koncepce Dobříšských listů od roku 2017.
V současné době Dobříšské listy vycházejí v měsíčním nákladu 3 500 kusů a minimálně tento počet výtisků by měl být zachován i v budoucnu. Dobříšské listy mají v současnosti vždy přibližně 10 stran, další část je věnována Novému směru vydávanému obcí Stará Huť a třetí část je věnována placené inzerci, která je zcela v režii vydavatele.
Od následujícího roku se počítá s rozšířením Dobříšských listů až o 5 stran vzhledem ke zvýšenému zájmu o publikování v Dobříšských listech, např. ze strany MAS Brdy–Vltava, mateřských a základních škol, sportovních a zájmových spolků apod.
Nově by měl redakci Dobříšských listů zajišťovat specializovaný pracovník Městského úřadu Dobříš se zajištěnou zastupitelností. Nad redaktorem by měla bdít minimálně tříčlenná redakční rada jmenovaná zastupitelstvem města. Všichni zastupitelé se shodují na tom, že členkou redakční rady by měla být také stávající redaktorka DL Mgr. Jindřiška Kastnerová. Redakce bude spolupracovat se stálými přispěvateli (školy, spolky, MěÚ, samospráva atd.) a pochopitelně také s širokou veřejností.
Formát tištěných Dobříšských listů zůstane v podstatě stejný, ale počítá se s vylepšením grafické stránky (např. větší fotografie).

V blízké budoucnosti, pravděpodobně od druhého pololetí 2017, je plánován přechod na čtrnáctideník.
Novinkou bude také zřízení webové podoby Dobříšských listů, kde bude možno kontinuálně zveřejňovat všechny dodané příspěvky v nezkrácené podobě, včetně fotopříloh a dalších dokumentů. Další novinkou bude možnost inzerce přímo na těchto webových stránkách.
Město Dobříš ukončilo k 31. prosinci 2016 smlouvu se současným vydavatelem CD Studio a v závěru roku proběhne výběr vydavatele nového, který bude zajišťovat grafické práce, tisk i distribuci tištěné podoby Dobříšských listů od 1. ledna 2017.
Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 15. 12. 2016 uložilo radě města zajistit zpracování podrobné koncepce Dobříšských listů do příštího jednání ZM. Předpokládá se, že v měsíci únoru 2017 bude tato koncepce zastupitelstvem po projednání schválena zároveň s ustanovením redakční rady Dobříšských listů.
Využívám příležitosti a jménem svým i jménem všech dřívějších i současných představitelů města děkuji touto cestou Mgr. Jindřišce Kastnerové za její práci po celou dobu existence Dobříšských listů, což je již více než 25 let. Všichni velice oceňujeme zejména to, že celou redakční práci dělala sama bez možnosti zástupu. Jindřiško, díky!

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starostaPředchozí článekCena města Dobříše za rok 2016
Další článekSlavnostní předání dopravního automobilu JSDH Dobříš