Budoucnost Základní umělecké školy v Dobříši?ZUŠ oslavila v roce 2016 sedmdesát let od svého vzniku. V současnosti škola nabízí umělecké vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním pro více než 460 žáků. Pro takto vysoký počet žáků již zásadním způsobem nedostačují prostory, které má škola k dispozici.

Výuka tak musí být realizovaná, kromě hlavní budovy na Mírovém náměstí, rovněž na několika odloučených pracovištích. Vzdělávání probíhá například v učebně gymnázia Dobříš, kulturním domě apod.

Tento stav není vyhovující pro žáky ani pedagogy, kteří musí neustále přecházet a přenášet výukový materiál. Přesto je o studium na ZUŠ ze strany dětí narůstající zájem a škola musí z kapacitních důvodů i nadané děti odmítat. Situace došla již tak daleko, že vedení školy v současné době zvažuje, zda v příštích letech bude škola schopna vůbec nějaké nové žáky přijmout.
Základní umělecká škola bývá někdy vnímána jako volnočasová aktivita, ale jedná se o nedílnou součást základního školství. Výuka v ZUŠ rovněž významným způsobem přispívá ke zdravému a aktivnímu trávení času dětí a mládeže z Dobříše a okolí. Vyučování probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách a navazuje tak na výuku dětí v ZŠ. Rovněž z pohledu prevence kriminality je ZUŠ klíčovým aktérem, který přispívá k prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže. Z tohoto důvodu je třeba věnovat problémům s prostory náležitou pozornost a situaci aktuálně řešit. Nejvíce v tomto může pomoci město Dobříš, které je zřizovatelem školy.

Za realizační tým projektu MAP ORP Dobříš Markéta Dvořáková a Kateřina BoukalováPředchozí článekNárodní házená v zimě
Další článekPeříčkový týden bude i letos na Dobříši