Budou se občané soudit o naplnění výsledků referenda?Listopadové zastupitelstvo schválilo změnu č. 3 územního plánu města Dobříše (dále ZÚP), do které měly být zapracované výsledky dobříšského referenda. Správně je zapracované rozhodnutí referenda o otázce 3 – zástavba se nebude rozšiřovat do okolní krajiny. Už jen kvůli tomu mělo referendum smysl, neboť občané ochránili krásné okolí Dobříše před stavebním developmentem. Nedostatečně zapracované je vyjmutí městských pozemků v Brodcích z plánované zástavby (otázka1). Špatně a bez zdůvodnění je zapracované rozhodnutí o otázce 2 – etapizace výstavby.

Aby se občané mohli domáhat naplnění výsledků referenda, dostal jsem písemné zmocnění od dalších více než 200 občanů Dobříše k podání námitek. V nich jsme usilovali o nápravu. Úřad územního plánování a zpracovatel ZÚP všechny naše námitky zamítli.

Vedení města si nechalo zpracovat od AK Havel & Partners právní rozbor na posouzení zapracování výsledků referenda do ZÚP. Ten upozorňuje na závažné chyby, částečně shodně s našimi námitkami. Většina zastupitelů však vědomě schválila ZÚP s chybami, nelogičnostmi a v případě etapizace v rozporu s výsledkem referenda, a to celé bez dostatečného zdůvodnění. Naše návrhy, zejména vrácení návrhu ZÚP k dopracování, podpořili pouze dva zastupitelé: M. Sochor a P. Kadlec.

Zastupitelé si byli vědomi toho, že absence řádného zdůvodnění etapizace výstavby může vést k jejímu zrušení soudem. Upozorňovali jsme na to v námitkách, upozornil na to právní rozbor, osobně jsem na to dvakrát upozornil zastupitele. Ignorovali to. Přitom pro etapizaci výstavby je velmi pádný důvod: nepřipravenost města na rychlý nárůst obyvatel (voda, čistička, školy, doprava atd.). Vedení města to ale v ZÚP neuvedlo! Těžko najít jiné vysvětlení, než že chyba je záměrná, s cílem nechat etapizaci případným soudem s vlastníky zrušit, referendu navzdory.
Občané teď mají dvě možnosti – buď na etapizaci výstavby rezignovat, nebo mezi sebou znovu vybrat peníze na právní zastoupení a zkusit se domoci nápravy soudní cestou.

MVDr. Jaromír Bláha


Reakce starosty

Zastupitelé již v únoru 2023 upřesnili zadání pro p. architekta, který změnu územního plánu zpracovával. Snažili jsme se maximálně vyhovět výsledku referenda, zároveň jsme ale pečlivě zvažovali, jaká definice s sebou nese nejmenší riziko případných soudních sporů. Zástupci obou táborů, jak podporovatelé referenda, tak majitelé některých stavebních parcel dotčených etapizací, již v roce 2023 avizovali, že zvažují obrátit se se svými požadavky na soud. Přitom rozhodnutí krajského soudu o vyhlášení referenda přímo ve zdůvodnění obsahuje i text, kterým soud dává možnost zastupitelům upřesnit zadání pro změnu územního plánu.

Za zcela překvapivý obrat pak pokládám návrh p. Bláhy na poslední chvíli v územním plánu změnit charakter pozemků města v Brodcích. Po celou dobu agitace pro referendum zástupci přípravného výboru vysvětlovali, že chtějí, aby pozemky města v Brodcích zůstaly volně přístupné veřejnosti, aby je město nemohlo zastavět. Proto i změna územní plánu je nově definuje jako NS – plochy smíšené nezastavěného území – zcela v souladu s výsledkem referenda. Na zastupitelstvu v listopadu 2023 však p. Bláha předložil návrh, aby byly stavební pozemky města v Brodcích změněny na zeleň soukromou (!), která by umožnila na pozemcích města vybudovat soukromé oplocené zahrádky, kůlny apod. Jak toto odpovídá záměrům referenda, nechť si občané vyhodnotí sami.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekNové obecně závazné vyhlášky města Dobříše
Další článekVirtuální lístek: Moderní způsob jak se zařadit do fronty