Advent, čas na dobročinnostPrvní adventní nedělí začíná „odpočítávání“ Vánoc. Všichni si ze seznamu budeme odškrtávat, co ještě musíme do Vánoc zvládnout nakoupit, uklidit či dořešit.

Nezapomeňme ale, že advent je také příležitostí k zastavení či dobročinnosti – tedy přípravou na svátky v duchovním smyslu. V našem městě se koná několik takových tradičních akcí. Jednou z nich je například charitativní vánoční jarmark u Bedřichů ve prospěch Dětského domova Korkyně.
I město Dobříš se rozhodlo přidat a v letošním roce budete mít prostor podpořit neziskovou organizaci Stéblo poskytující sociální služby v našem regionu. Jedná se zejména o sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, denní stacionář či odlehčovací službu.

Dne 3. prosince, v rámci tradičního dopoledního regionální trhu a také odpoledne od 15 hodin v rámci adventního trhu, bude možnost přispět na provoz této organizace a to jak darem na činnost, tak nákupem výrobků, které vyrábí její klienti. K jejich prezentaci bude vyčleněn jeden za stánků na náměstí.

Během kulturního programu je také plánováno několik krátkých živých vstupů, kde se o této organizaci a možnostech podpory dozvíte více.

Celý program první adventní neděle vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu.

Přijďte si užít začátek adventu a přispějte na dobrou věc.

Miroslav SochorPředchozí článekVánoční advent v Dobříši
Další článekPolicie varuje