Novinky v chodu Městského úřadu Dobříš v roce 2021Vážení návštěvníci našeho úřadu,
rok plný zvratů, novinek a neočekávaných událostí je za námi. Byl to rok pro všechny velmi těžký, ať už z hlediska zdraví a rodiny, tak z hlediska pracovního. Věřme, že toho koronuse porazíme a brzy se vrátíme k normálnímu způsobu žití.

Rok 2020 byl ale i rok plný výzev. Na základě vládních opatření jsme museli omezit na několik týdnů chod úřadu, přizpůsobit vyřizování vašich záležitostí jak vládním restrikcím, tak momentální personální situaci. Nebylo to vždy jednoduché, chápali jsme vaši kritiku, pokud jste museli čekat dlouhou frontu venku v nepříznivém počasí, a o to více nás potěšily děkovné dopisy a pochvaly.

Z některých připomínek a návrhů jsme se poučili, a proto přicházíme s několika novinkami, které by měly přispět k přívětivějšímu pobytu na našem úřadě či při vyřizování vašich záležitostí. Některé z nich však bude možné realizovat až poté, co skončí nouzový stav a vládní omezení provozu veřejně přístupných budov.

Zásadní novinkou je spuštění on-line objednávání. V lednu pilotně (skončí-li nouzový stav), od února v ostrém provozu. Tato služba, po které mnozí z vás voláte, spočívá v tom, že se lze předem ve vybraných agendách (např. registr vozidel, registr řidičů, občanské průkazy nebo pasy) na určitý den a určitou hodinu dopředu objednat přes rezervační systém. Při objednání musíte zadat jméno, příjmení, e-mail a mobilní telefon, na který je vám při úspěšném založení objednávky zaslán PIN. Zadáním PIN si při příchodu na naše pracoviště vyzvednete pořadový lísteček s přiděleným číslem. PIN je možné zadat do tiskárny pořadových lístků (umístěné ve vstupní hale v budově čp. 119) nejdříve 10 minut před objednaným časem a nejdéle 10 minut po objednaném čase. Na řadu půjdete plus mínus ve stanovený čas, resp. hned poté, co bude doobsloužen klient před vámi.

S touto novinkou souvisí i funkce sledování pořadí ve frontě. Budete tak moci před návštěvou úřadu (u vybraných agend) zjistit stav počtu klientů na příslušné přepážce, tj. takzvanou frontu.

Určitě rovněž oceníte i novinku, že vás budeme kontaktovat, jakmile bude váš doklad (občanský průkaz, pas apod.) vyhotoven a připraven k vyzvednutí, zanecháte-li nám za tím účelem na sebe e-mailový nebo telefonický kontakt.

Průlomovým, byť ve větších městech nikoli ojedinělým okamžikem je prodloužení úředních hodin ve středu do 18.00 (hned, jak skončí nouzový stav, resp. omezení úředních hodin na max. dvakrát 5 hodin v týdnu). Po této možnosti mnozí občané volali – rozhodli jsme se proto vyjít tomuto požadavku vstříc a vyzkoušet, zda o to bude zájem.

V historické budově čp. 119 bohužel i nadále není možné venkovní atrium zastřešit. „Z historického hlediska je zastřešování atrií a dvorků nepatřičné, z památkového hlediska je zásah do konstrukcí vždy nutné eliminovat na co nejmenší míru a snažit se o řešení, pokud možno, odstranitelné,“ zní odpověď Národního památkového úřadu. I nadále si proto můžeme dovolit postavit maximálně tak stan. Tato možnost bude zachována i přes zimu, přičemž jsme vyvolávací systém rozšířili o další obrazovku, abyste mohli sledovat pořadová čísla jak z venkovního dvorku, tak ve vstupní hale, kde si vyplňujete své žádosti. Pokud bude mrazivé počasí, umožníme vám čekat uvnitř – avšak sami budete muset dbát na dodržování vládou nařízeného rozestupu min. 2 metrů.

Závěrem lze doplnit, že oproti dosavadním zvyklostem ponecháme z technických a hygienických důvodů vstupní dubové dveře zavřené a vstup do budovy bude pro veřejnost možný jen přes dvorek a samootevírací dveře.

Drazí čtenáři, věřím, že tyto novinky oceníte a že budete mít pochopení pro ztížené podmínky pro vyřizování vašich záležitostí během nouzového stavu. Přeji vám všem úspěšný rok 2021, pozitivní mysl a negativní koronavirové testy.

Jan Horník, tajemník úřaduPředchozí článekZeptali jsme se zastupitelů: Co konkrétního budete řešit pro naše město v roce 2021?
Další článekDobříšské listy – únor 2021