Zahájení stavebních prací na 1. ZŠ DobříšMěsto Dobříš podepsalo koncem května smlouvu o dílo na stavební práce při 1. ZŠ Dobříš. Vítězným uchazečem zadávacího řízení se stalo SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ – 1. ZŠ, s vedoucím společníkem POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky. Druhým společníkem je firma TREPART, s.r.o. Stavební práce byly zahájeny ihned po předání staveniště, kterému předcházelo vyklizení a demontáž školních šaten, téměř celého podzemního patra (dílny, sklady, šatny kuchařek), jídelny a veškerého zařízení kuchyně. Z toho důvodu byl v souladu s udělenou výjimkou MŠMT od 1. 6. 2017 na omezenou dobu ukončen provoz školní jídelny.
Stavební práce budou pokračovat nejméně do konce ledna r. 2018. Provoz školní jídelny bude obnoven ihned po dokončení varny a nástavby učeben nad ní.
Na akci budou poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 26 280 tis. Kč. Zbylé náklady budou hrazeny z rozpočtu města.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvojePředchozí článekPoliciáda
Další článekUhájíme okrasnou zeleň?