Významné výročíV letošním roce si připomínáme 125 let od založení místní školy, též kaple Nanebevzetí Panny Marie a provozu železniční trati Dobříš – Praha.

Rád bych připomněl několik informací k panu Ladislavu Malému, prvnímu řídícímu učiteli a zároveň správci školy ve Staré Huti u Dobříše. Narodil se 17. 2. 1862, připomínáme si tedy také 160. výročí jeho narození. Zemřel 4. 3. 1956.
Ladislav Malý byl spisovatel, osvětový pracovník, pedagog. Vystudoval nižší reálné gymnázium v Příbrami, poté studoval učitelský ústav v Příbrami a Praze. Po absolvování působil v sirotčinci svatého Jana. Učil na obecných školách v Dobříši (1881–1883), Březových Horách (1883–1897) a Staré Huti u Dobříše jako řídící učitel (1897–1923), kdy v 61 letech odešel do penze. Byl učitelem klavírní hudby, divadelním režisérem v místech svého působení. Roku 1886 byl iniciátorem a zakladatelem Městského muzea v Příbrami, kde v penzi působil jako kustod. Spoluzakládal Muzeum na Dobříši a v Žilině. V roce 1929 založil a dále sám redigoval Věstník městského muzea v Příbrami. Byl členem Učitelské jednoty Budeč v Příbrami a na Dobříši a Klubu českých turistů.
Při svém působení na škole ve Staré Huti Ladislav Malý založil pro chlapce dílny a políčka a pro dívky kurzy vaření a šití jako první v Rakousku-Uhersku. Též nechal vyrobit spoustu pomůcek pro školní výuku, např. repliku milíře na výrobu dřevěného uhlí, které se používalo v místních železárnách.
Ladislav Malý je od roku 1947 čestným občanem Staré Huti a ve škole je umístěna jeho pamětní deska.

Z podkladů Státního okresního
archivu v Příbrami připravil Jiří K. KlikaPředchozí článekNábor nových příslušníků HZS ČR na stanici Dobříš a Příbram
Další článekZprávičky z mateřské školičky