Volby do Evropského parlamentuVolby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 a v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 do 14.00.

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku č. 1 (bývalé prostory 2. mateřské školy Dobříš, nově prostory denního stacionáře, Dukelské náměstí 443).

Sídlo volebního okrsku č. 1:
Prostory denního stacionáře, přízemí, Dobříš, Dukelské náměstí č. p. 443 – ZMĚNA
Sídlo volebního okrsku č. 2:
Učebna 2. základní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, Školní č. p. 1035.
Sídlo volebního okrsku č. 3:
Taneční sál Základní umělecké školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí č. p. 230.
Sídlo volebního okrsku č. 4:
Prostory 5. mateřské školy Dobříš, Dobříš, Jeřábová č. p. 613.
Sídlo volebního okrsku č. 5:
Prostory skautské klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní straně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická č. p. 1603.
Sídlo volebního okrsku č. 6:
Učebna Základní školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická č. p. 384.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.Předchozí článekMěsto Dobříš získalo dotaci
Další článekInformační centrum města Dobříše rozšiřuje své služby: Od června nabídne vidimaci a legalizaci dokumentů