Vážení spoluobčané,

s končícím létem je ideální čas přijít s novinkami, které by vás mohly nejen zajímat, ale navíc by nám všem i v mnohém zpříjemnily život ve městě. A co se tedy právě realizuje, dokončuje nebo teprve plánuje?

Dobříš – město pro rodiny s dětmi

Nejspíš jste si všimli, že po celou dobu prázdnin byl v budovách všech základních i mateřských škol čilý stavební ruch. Týká se to především ZŠ Komenského nám. 35, kde probíhá zásadní rekonstrukce kuchyně, jídelny, dostavba šaten a přístavba učeben. Rekonstrukce si vyžádá přes 40 mil. Kč, ale z toho se více jak 26 mil. Kč městu vrátí ze získané dotace. Děti pak využijí všechny nové prostory naplno nejpozději do konce letošního roku, kdy bude rekonstrukce ukončena.
Stranou ale nezůstanou ani mateřské školy. Právě v těchto dnech probíhá poslední fáze výběrového řízení na dostavbu dvou tříd 5. mateřské školy v hodnotě téměř 20 mil. Kč, které by měly být dokončeny ještě před zahájením školního roku 2018/2019, ty pak navýší kapacitu mateřské školy o více než 50 míst.
Dobříš sportovní
Nezapomněli jsme ani na sportovní vyžití ve městě. Největší změna je určitě patrná ve sportovní hale, kde se kompletně mění povrch sportoviště, rozšiřuje se sportovní plocha a vytváří se lepší podmínky zejména pro potřeby školní tělesné výchovy. Tato rekonstrukce bude stát více než 5 mil. Kč a vrátí se nám v kvalitním sportovním prostředí, které ocení nejen děti, rodiče, ale i další sportovci.
Následně by měly být zahájeny rekonstrukce chladicího zařízení zimního stadionu za více než 22 mil. Kč. I zde usilujeme o dotaci, abychom šetřili městský rozpočet. Město již se svou žádostí o dotaci bylo zařazeno do příslušného programu a nyní čeká pouze na rozhodnutí Evropské komise o uvolnění potřebných finančních prostředků do příslušného programu. Jakmile se tak stane, určitě se to od nás dozvíte.

Dobříš se opravuje a modernizuje

Stavební práce jste mohli zaznamenat i v areálu sběrného dvora Na Chmelnici, kde probíhá rozšíření a modernizace za více než 8 mil. Kč. I v tomto případě se spolufinancováním z dotačních prostředků. Zásadnější opravou navíc prochází i střecha kostela Povýšení sv. Kříže za téměř 2 mil. Kč, a to opět s dotací – tentokrát od Ministerstva kultury ve výši 200 tis. Kč.
Stranou nezůstává ani centrum města a přilehlé ulice. Na Mírovém náměstí se dokončuje již druhý rok trvající výměna vodovodu a kanalizace, která je nezbytná pro realizaci celkové opravy náměstí. V ulici Na Lukách a okolí je dokončována výměna inženýrských sítí a následovat bude komplexní úprava povrchů. Opravují se samozřejmě i chodníky, městský mobiliář a dopravní značení, navýšeny byly i prostředky na údržbu komunikací a městské zeleně.

Sledujte dění ve městě online

Je toho samozřejmě mnohem více, co by stálo za zmínku, ale o tom zase až příště.
Pro všechny, kteří chtějí být podrobněji a „online“ informováni o situaci ve městě, bude v krátké době k dispozici internetová podoba Dobříšských listů (http://dlonline.cz), která poskytne mnohem větší prostor spolkům, neziskovým organizacím i občanům pro prezentaci své činnosti i názorů. Plánujeme také větší využití facebookových stránek města.

Příště na zastupitelstvu: elektronické hlasování a změny územního plánu

Na nejbližším jednání zastupitelstva města, 12. 9. 2017, bude mezi hlavní témata patřit, kromě rozpočtového opatření, jednání o novém jednacím řádu zastupitelstva, který počítá s elektronickým hlasováním. Dalším diskutovaným tématem bude určitě i několik žádostí o změnu územního plánu a problematika povinnosti zpracování územních studií pro lokality určené územním plánem.

Jsem rád, že se zajímáte

Závěrem bych rád poděkoval aktivním občanům za zájem o dění ve městě a podněty, které se k nám dostávají třeba prostřednictvím aplikace Hlášení závad na webu města, e-mailem, písemně nebo i osobně. Také bych vás rád pozval na všechny akce, které v nejbližší době pořádá město i ostatní organizátoři, z nichž nejvýznamnější je jistě tradiční udílení Cen města Dobříše 23. 9. spojené s koncertem.
Přeji vám příjemné prožití nadcházejících dnů babího léta

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starostaPředchozí článekZdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 2017 – Výzva
Další článekDobříšský regionální trh