Tvoříme Dobříš 2020Předkládání návrhů bylo vyhlášeno 11. 11. 2019 a pro realizaci vítězného projektu byla zastupitelstvem schválena částka 500 000 Kč. V tomto 2. ročníku se sešlo celkem 20 návrhů, ale do hlasování jich postoupilo 16, a to na základě odborného posouzení pracovníků odborů městského úřadu. Vítězný projekt byl znám 13. 3. 2020, kdy hlasovalo celkem 470 hlasujících. Na 1. místě se 151 hlasy umístil projekt „Vybudování chodníku v údolí Trnovského potoka“. Vzhledem k problémům, které byly spojeny s jeho realizací a které byly vysvětleny také v DL, se od tohoto projektu ustoupilo a nahradil jej projekt na 2. místě „Dětské hřiště Větrník“, který získal 137 hlasů. Nové herní prvky vhodné pro mladší děti, pískoviště a lavičky byly slavnostně předány veřejnosti 30. 4. 2021.

„Nové herní prvky jsou od otevření velmi využívané a myslím, že se jejich výběr navrhovatelce paní Kocourkové velmi povedl. Jsem rád, že se podařilo doplnit i několik laviček, které využijí rodiče dětí,“ řekl k realizaci zastupitel a koordinátor Tvoříme Dobříš 2020 Miroslav Sochor.

Připojujeme poděkování za nové herní prvky na dětském hřišti na Větrníku od pana Radima Webera: „Když jsme dříve s manželkou chodili s vnuky na dětské hřiště na Větrníku u Papeže, tak jsme si maximálně zakopali nebo zaházeli s míčem (pokud bylo hřiště volné) anebo se děti sklouzly na klouzačce. Ostatní prvky byly pro předškolní děti nevhodné. Zaznamenal jsem v tomto směru i kritiku. Letos, když se vyčasilo, je situace jiná.
Realizováním projektu úpravy tohoto hřiště se tento prostor zaplnil velkým množstvím dětí, rodičů i prarodičů. Nové prvky, určené hlavně pro předškoláky, toto místo oživily. Snad jen pískoviště by mohlo být o něco větší. Věřím, že všichni budou respektovat značku se zákazem vodění psů na hřiště a zákaz kouření. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na realizaci tohoto projektu podíleli.“


Tvoříme Dobříš 2021

Již 3. ročník byl vyhlášen 12. 12. 2020 a k 30. 1. 2021 se sešlo 17 návrhů. Po posouzení ze strany pracovníků příslušných odborů městského úřadu postoupilo do samotného hlasování 8 projektů, které byly stejně jako v předchozích ročnících veřejně prezentovány, jen letos s tím rozdílem, že prezentace byly on-line. Rovných 500 hlasujících rozdělilo své hlasy (3 + a 1 –) tak, že na 1. místě se 179 hlasy umístil projekt „Revitalizace zeleně a nové přírodě blízké herní prvky – dětské hřiště Větrník, a na 2. místě se 172 hlasy „Úprava schodů do rybníka Papež“. Částka 2× 100 000 Kč je v rozpočtu města tedy vyčleněna na tyto dva projekty, které se v těchto dnech začínají projednávat s jejich navrhovateli a blíží se jejich samotná realizace.

„Na začátku května jsme se setkali s navrhovateli obou projektů na místě jejich budoucí realizace. Úpravu schodů s doplněním zábradlí na jižním břehu rybníka Papež jsme společně s firmou Dokas začali realizovat takřka okamžitě kvůli napouštění rybníka a očekáváme, že do konce května dojde k jejich slavnostnímu předání veřejnosti. U revitalizace zeleně v širším prostoru dětského hřiště na Větrníku bude postup realizace pomalejší, ale i tak počítáme, že se bude realizovat nejpozději v průběhu letních prázdnin,“ dodává za koordinátory Miroslav Sochor.

Zpracovala DH
Autor foto: Šárka Krůtová

Akce se uskutečnila v rámci projektu Dobříš
– Zdravé město a místní Agenda 21
a kampaně Světový den zdraví.

Reklama

Předchozí článekRybník Papež – lokalita pro aktivní odpočinek všech
Další článekPřechod pro chodce u ZŠ Trnka je nyní bezpečnější