Seniorské poděkováníČlenové Klubu důchodců děkují všem, kteří nám v naší činnosti v loňském roce pomáhali. Byl to především Obecní úřad ve Staré Huti. Ten nám po celý rok zapůjčoval klubovnu na výborové schůze a na přátelská posezení při kávě. Finančně nám přispíval na organizování poznávacích zájezdů i zájezdů do divadel. Dále děkujeme dětem z místní ZŠ a MŠ za pěkná vystoupení při slavnostních příležitostech. Naše poděkování patří i dopravní firmě pana Luboše Pšenici, která nás vždy dovezla tam, kam jsme potřebovali dojet. Nejčastěji s ochotným řidičem panem Kočím. Rovněž si považujeme toho, že na naše větší akce nám sál kulturního domu zapůjčoval pan Hoffman a také Česká hospoda. Tyto větší akce nám zpříjemňovala i hudba – pánové Šťastný, Bedřich, Libický a M. Dragoun. To se nám to stárne, když nás tolik lidí hýčká. Přejeme všem našim členům i všem spoluobčanům do nového roku především dostatek zdraví, k tomu hodně štěstí, radosti a lásky.

Marie VolfováPředchozí článekNárodní házená
Další článekPoděkování