Schválený rozpočet města 2021 – šance pro rozvoj DobříšeVážení spoluobčané, milí Dobříšáci,
na únorovém zasedání dobříšského zastupitelstva byl většinou přijat a schválen předložený návrh rozpočtu města na rok 2021. To je bezesporu dobrá zpráva, protože rozpočet se všemi jeho závaznými ukazateli představuje klíčový prvek pro stabilní fungování celého našeho města.

V době, kdy se stále všechny regiony ČR zmítají uprostřed pandemie onemocnění covid-19 a veřejné rozpočty doslova úpí pod tíhou nepříznivého ekonomického vývoje (plánovaný schodek rozpočtu ČR je již ve výši 500 miliard Kč), jsem rád, že se nám podařilo koncipovat a schválit rozpočet, který je šancí pro další plánovaný rozvoj Dobříše. Rozpočet roku 2021 tedy obsahuje následující klíčové prvky:

• běžné provozní výdaje města (např. chod úřadu a všech agend, údržba a úklid města, péče o zeleň, zajištění provozu škol a ostatních příspěvkových organizací atd.) jsou stabilní a jsou pokryty příjmovou stránkou rozpočtu tak, že netvoří žádné zásadní zadlužení města. Jinými slovy, město neprojídá svou budoucnost běžnou spotřebou;

• opravy městského majetku, budov, sportovišť i rozbitých chodníků jsou v rozpočtu finančně kryty z rezerv minulých let. Město si tedy nemusí na běžné opravy půjčovat a nezvyšuje tak zadlužení Dobříše;

• pro prioritní a velké klíčové investice do infrastruktury (např. rekonstrukce ul. Březová, revitalizace náměstí Komenského, modernizace městské ubytovny Větrník atd.) využije město finance ze schváleného úvěrového rámce, a to v předpokládané výši nepřesahující cca 45 mil. Kč. Podmínky úvěrového rámce přijatého ještě před koronakrizí jsou pro město velmi příznivé a v dlouhodobém horizontu nepředstavují dle expertních analýz pro Dobříš žádné vážné riziko.

Je nesporné, že celkový obraz rozpočtu roku 2021 je výsledkem dojednaných kompromisů, což také znamená, že ne všechny touhy města lze uspokojit na 100 %. Samozřejmě v době, která by nebyla takto negativně ovlivněna pandemií, by nepochybně byly finanční možnosti města velkorysejší a umožnily by se více rozmáchnout především v investicích. To však nyní není možné. Přijměme to jako fakt a těšme se z toho, že v prioritních oblastech se stále v Dobříši posouváme dál. Jsem rád, že město Dobříš má v roce 2021 dobrý a stabilní rozpočet a děkuji všem, kteří se na jeho tvorbě a schválení podíleli.

Hezké dny přeje Tomáš Vokurka,
místostarosta městaPředchozí článekVyužívejte možnost on-line objednávání na přepážky s vyvolávacím systémem Městského úřadu Dobříš
Další článekKotlíkové dotace v roce 2021