SALON 2024 – výzva pro výtvarníky DobříšskaJménem KS Dobříš si vás dovoluji přizvat k účasti na XI. salonu výtvarníků Dobříšska, který se uskuteční v termínu 27. 4. – 26. 5. 2024.

Ze zkušenosti omezené kapacity výstavního prostoru, a zejména pro zvýšení prestiže této dnes již tradiční dobříšské kulturní události, jsme se rozhodli omezit počet vystavujících. Forma ustavení odborné poroty se osvědčila, a tak i letos vybere z přihlášených děl maximálně třicet výtvarníků, jejichž díla budou poté v rámci salonu vystavena. Neobávejte se, přihlaste se znovu a svá díla nechte zhodnotit nové porotě, která bude složena z nezávislých zástupců výtvarné obce.
Jinak proběhne salon beze změn, to znamená, že prezentace na salonu výtvarníků nebude omezena tématy ani použitými výtvarnými technikami. Jediným omezením tak bude opět pouze stáří vystavovaných děl, které by tentokrát nemělo přesáhnout cca 2 roky od jejich vzniku.
Podmínkou účasti je taktéž trvalý pobyt výtvarníka v Dobříši, nebo v jejím nejbližším okolí (obce do cca 10 km či v ORP Dobříš). Účast na Salonu je míněna pouze pro dospělé – vystavovat mohou pouze výtvarníci starší 18 let.

Pro zdárnou přípravu, instalaci a propagaci výstavy je nezbytné dodržet tyto pokyny:

Do 21. března 2024 potvrdit písemně či telefonicky účast.
– Výtvarná díla v maximálním počtu 2 ks je třeba předat pracovníkům kulturního domu v termínu 25.–28. 3. 2024. Ti, kteří nebudou porotou vybráni, si svá díla budou moci vyzvednout v termínu 8.–11. 4. 2024 a zároveň jim bude vrácen vstupní poplatek.
– K doručeným a řádně podepsaným dílům je třeba doplnit název, techniku, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Výtvarná díla určená k zavěšení budou opatřena řádným závěsným systémem (háček u obrazů apod.). V opačném případě nebudou vystavena.
– Vstupní poplatek činí 200 Kč. Bez jeho zaplacení bohužel nelze vystavovat.

Slavnostní zahájení výstavy – vernisáž – se uskuteční v sobotu 27. dubna v 18.00 hod. ve výstavním sále kulturního domu. Věříme, že tato výstava opět významně obohatí kulturní dění našeho města.

Adresa a kontakt:
Kulturní středisko Dobříš, Mírové náměstí 68, Dobříš, 263 01.
Veronika Guttenbergová, 770 122 931, po–pá 8–12 hod., e-mail: veronikagutt@gmail.com.

Veronika GuttenbergováPředchozí článekRozhovor s novým ředitelem Kulturního střediska Dobříš
Další článekKultura – leden 2024