Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše

Zdroj: https://prostor-ad.cz


  • S ohledem na mimořádné opatření státu v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, onemocnění COVID-19, je třeba konání akcí vždy ověřit u pořadatele.

Pozvání na březen 2020

V březnu zveme na cyklus přednášek, které povede významná česká teoložka doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., na téma „Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce“ (Bible, Jan 15,16). M. Ryšková studovala v Praze dějiny umění a francouzštiny, v Erfurtu a v Pasově teologii. Je spoluzakladatelkou JABOKU, nyní působí na Katedře biblických věd KTF UK v Praze. Je autorkou knih zejména o počátku křesťanství. Přednášky budou vždy v úterý od 19.30 v PCSvT v termínech: 3. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3.
Vstup je volný.

Od 4. 3. začíná kurz Alfa – malý úvod do křesťanské víry pro všechny, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křesťany.
Každou středu od 19.30 do 21.00.

Přihlásit se můžete na celý kurz nebo jen na úvodní program (tel. 777 739 612 Angelo Scarano). Bližší informace na plakátech.
V sobotu 7. 3. od 9.00 (do 11.30) se bude konat postní duchovní obnova s P. Stanislawem Górou na téma „Boží zbroj“. V PCSvT.

V sobotu 14. 3. od 17.00 do 19.00 zveme na KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou. Poplatek je 200 Kč (děti, senioři a rodiče na RD 150 Kč). V PCSvT.

Od 23. 3. do 3. 4. bude možnost zhlédnout skautskou výstavu ke 30. výročí založení dobříšského dívčího oddílu Minnehaha – v hale PCSvT.
Nabízíme ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (nejen) pro seniory – cvičení na zlepšení fyzické kondice a stability a na protažení svalů. Každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Cvičení vede lektorka ze Senior fitnes, z.s., poplatek je 70 Kč.

Reklama