Zápis dětí do 1. tříd dobříšských školZápis dětí do 1. tříd dobříšských škol se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 a v pátek 5. dubna 2019 od 13.30 do 16.30 hodin.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, tel.: 318 521 070

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, tel.: 318 521 002

ZŠ Dobříš, Lidická 384, tel.: 318 521 171

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a  občanský průkaz zákonného zástupce.
Dostaví se i  děti, které již měly odklad nebo o  něj budou nyní žádat. Žádost o  odklad je třeba doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a  lékaře.

Reklama