Pracovní četa přináší nadějiProjekt sdílené pracovní čety vstoupil do osmého roku své existence. Jedná se o podpůrný a resocializační projekt, jehož hlavním cílem je nabídnout dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelům našeho regionu novou šanci. Šanci na získání zaměstnání, obnovu pracovních návyků, zvýšení kvalifikace a související psychosociální podporu. V druhém sledu je pro nás klíčová dobře odvedená práce pro naše členské obce. Nejraději pak pečujeme o krajinu a zeleň v obcích.

Podpůrným projektem, který se skládá z tréninkového zaměstnání v rámci pracovní čety, rekvalifikací a pravidelných motivačních aktivit, prošlo již více než 60 dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů. Koho se problém nezaměstnanosti v našem regionu konkrétně týká? Můžeme konstatovat, že mužů i žen, i když mužů o trochu více. Co se týče věku, nejohroženější skupinou jsou muži ve věku 51–60 let. U žen je to pak období po rodičovské dovolené. Často se jedná o lidi, kterým chybí fungující rodinné zázemí. Převažující je základní vzdělání a vyučení bez maturity. Často se rovněž potýkají s dluhy, nejistým bydlením, závislostmi a psychickými obtížemi. Rozsah problémů je tak široký. Aktivity podpůrného projektu jsou uzpůsobeny tak, aby postupně posilovaly návyky a sebevědomí účastníků k trvalému pracovnímu výkonu. A jak se daří těm, kteří projektem prošli? Řada z nich má stabilní zaměstnání (údržba zeleně v areálu nemocnice, v zámeckém parku, práce ve strojírenských provozech, v ostraze, …). Někdo se pustil i do své vlastní živnosti (úklidová firma). Někteří plynule přešli do starobního důchodu. Další účastníci se na nějakou dobu vrátili do evidence úřadu práce,
ale snaží se další práci si najít a udržet. A jak na četu vzpomínají? „Můžu říct, že během chvíle z nás byla dobrá parta, že jsem si navzájem pomáhali a… Já nevím, prostě se mi s těma lidma dělalo dobře, člověk se tam těšil, do tý práce někdy a na ty lidi, a to je si myslím takový to nejdůležitější, když se člověk těší do práce.“

Projekt sdílené pracovní čety nám stále dává velký smysl a ve spolupráci s našimi členskými obcemi bychom v něm rádi pokračovali i nadále.

Za MAS Brdy–Vltava Markéta Dvořáková
Autor foto: Antonín Kapraň

Reklama

Předchozí článekNekrolog – Samuel Hejzlar (1966–2021)
Další článekPodpořte morový sloup na Startovači