Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční dne 20. 9. 2017 od 17 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši

 POZVÁNKA

Starosta města Dobříše svolává 23. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční 20. září 2017 od 17 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši

Program 23. veřejného zasedání ZM:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Informace týkající se objektu „Papežanka” předložená komisí pro podporu skautingu
 4. Zpráva o průběhu a výsledku prací pro zadání architektonické studie „Knihovny se spolkovou činností” v Dobříši
 5. Dokument: Plán odpadového hospodářství
 6. Vyhlášení veřejné soutěže na prodej bytové jednotky č. 574/2 včetně podílů na společných částech domu, pozemcích a funkčně souvisejících pozemcích
 7. Souhlas s převodem pozemků z vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na město Dobříš – pozemky pod chodníkem v ulici Hostomická
 8. Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2452/97 (rozhraní ul. Dlouhá a Zahradní) v k.ú. a obci Dobříš
 9. Kupní smlouva na prodej zaplocených pozemků v lokalitě nám. Svobody v k.ú. Dobříš
 10. Kupní smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. na prodej pozemku pod trafostanicí v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Za Branou)
 11. Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 1015/19 v k.ú. a obci Dobříš, lokalita Svatá Anna
 12. Vzájemné darování pozemků mezi městem Dobříš a Středočeským krajem
 13. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc. č.1096/14 v k.ú. a obci Dobříš, dotčeného stavbou balkonů v budově č.p. 1006
 14. Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku parc. č. 2479  v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ulic Pražská – Za Pivovarem)
 15. Sdělení ÚZSVM k odkupu pozemku parc. č. 2451/4 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Na Nábřeží)
 16. Kupní smlouva na odkup hrobky na městském hřbitově v Dobříši
 17. Diskuze
 18. Závěr

V Dobříši dne 13. 9. 2017
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta města DobříšePředchozí článekKlub důchodců
Další článekZábavné odpoledne se složkami IZS