Pečovatelská služba města Dobříše v novém kabátkuPečovatelská služba města Dobříše byla vybrána do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“, který připravila společnost Institut sociální práce, z.s., v rámci operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 023. Projekt se zabývá především zvyšováním kvality v sociálních službách, v našem případě v pečovatelské službě.

Co to pro naši organizaci a naše uživatele služby znamená, se pokusím přiblížit v následujících stanovených prioritách kvalitní služby:

  • možnost člověka rozhodovat samostatně o svém životě i v případě, kdy je závislý na podpoře druhé osoby
  • služba působí jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů uživatele
  • služba je poskytována individuálně po zjištění nenaplněných potřeb uživatele – běžného způsobu života, na který byl zvyklý
  • podpora řešení nepříznivé situace osob v jejich přirozeném prostředí, které služba spoluvytváří
  • osoby, které jsou nejvíce závislé na pomoci druhé osoby, mají zajištěnu největší pozornost pracovníků služby
  • služba je poskytována pouze osobám, které ji skutečně potřebují – nemohou svou situaci řešit pomocí přirozených zdrojů ani jiných veřejných služeb
  • plánování služby, jak podpořit samostatnost a soběstačnost uživatele, probíhá na společné dohodě
  • služba probíhá v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách
  • podpora spolupráce s rodinou a blízkými osobami
  • podpora a spolupráce s dalšími subjekty, které by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů včetně pomoci při zajištění kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Cílem je zajištění intenzivnější péče osob v domácím prostředí. Celkovým smyslem projektu je podpora pečovatelských služeb a zadavatelů sociálních služeb při změnách svého působení tak, aby lidé s postižením a senioři mohli rozhodovat o tom, jakým způsobem a kde chtějí svůj život žít či dožít. Cena služeb je stanovena na 80 Kč za 1 hodinu. Zájemci o služby se mohou informovat nebo přihlásit na telefonním čísle 318 522 874, pomocí internetu, na email: ps.dobris@seznam.cz, nebo osobní návštěvou na adrese Dukelské nám. 443, Dobříš.

Naděžda Matějková, ředitelka Pečovatelské služby města DobříšePředchozí článekProvozní doba Sběrného dvora
Další článekM.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje