Morový sloup u sv. Tekly byl konečně dokončenBývalá členka našeho spolku paní Zora Rysová se nabídla, že provede malbu celého sloupu, protože do té doby byl pouze bílý v barvě omítky, a doplní žluté prvky. Podle pamětníků byl totiž sloup dříve tónován právě do těchto barev a chtěli jsme být co nejblíže originálu. Na začátku října naštěstí panovaly takřka letní teploty, a proto byl tento poslední úkol dokončen. Jsme rádi, že jsme se my i občané našeho města, kteří poskytli finanční dary na stavbu, stejně tak jako stavitel Filip Kahoun, mohli podílet na obnově této církevní stavby, která se stala novou ozdobou Dobříše.

Petr Kadlec, předseda Okrašlovacího spolku města DobříšePředchozí článekZločin na příbramském okrese
Další článekDobříšští skauti letos opět přivezou do města betlémské světlo