Moderní technologie pomáhají v charitativních projektechO nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

Co je to projekt KlokTex?

Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé.
Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje především Fond ohrožených dětí Klokánek. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery s logem klokánka na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. Více na www.KlokTex.cz.
„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili charitativní organizace částkou převyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále navyšovat,“ říká Ing. Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.


Efektivita klíčem k podpoře

Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po celé České republice. Město Dobříš se do projektu pomoci zapojilo v minulém roce. Aktuálně je ve městě instalováno 9 kontejnerů. Nově byl instalován kontejner u 2. základní školy v ulici Školní. V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit provoz celého systému, výroba kontejnerů, svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené nepřevýšily přínosy celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Optimální plánování svozů s ohledem jak na rozmístění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má přímý dopad do nákladů projektu.
Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů vybralo společnost Sensority, s. r. o. Díky této spolupráci se optimalizují náklady svozu a také se přispívá ke snížení emisí díky chytré logistice.

Ing. Kateřina Rambousková,
referentka životního prostředí MěÚ Dobříš

Reklama

Předchozí článekZa kolik a pro koho – co se děje okolo lokality Brodců
Další článekStručné informace ze zasedání Zastupitelstva města Dobříše