Měření hlukové zátěže a intenzit dopravy v ul. Plk. B. Petroviče, DobříšV druhé polovině září loňského roku proběhlo 24hodinové měření hluku z provozu silniční dopravy na místní komunikaci II. třídy č. 1b, ulice Plk. B. Petroviče v Dobříši. Monitoring realizoval Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem na základě podnětu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram.

Místní komunikace v ulici Plk. B. Petroviče je dvouproudou komunikací (jeden jízdní pruh v každém směru bez oddělení středovou čarou). Niveleta komunikace je klesající od křižovatky s komunikacemi Brodecká a Čs. armády až ke kruhovému objezdu. Aktuálně je tato komunikace hojně zatížena nejen osobní a autobusovou dopravou, ale také nákladními automobily a soupravami tranzitní nákladní dopravy. Pro měření bylo zvoleno místo mezi křižovatkou ulic Brodecká, Čs. armády a Hostomická ke křižovatce s ulicí U Slovanky.

V rámci tohoto měření byla monitorována i intenzita dopravy na měřené komunikaci s rozlišením vozidel do pěti kategorií. Celkové intenzity dopravy dosáhlo na této komunikaci 3 881 vozidel za 24 hodin měření. Z toho bylo 296 vozidel z kategorie nákladní automobil a nákladní souprava.

Naměřené výsledky hlukového zatížení z dopravy na předmětné komunikaci byly porovnány s nejvyššími přípustnými hodnotami stanovenými nařízením a nedošlo k překročení stanoveného hygienického limitu.
Závěrem lze konstatovat i to, že sčítání intenzit dopravy poukazuje na hlavní problém dopravní charakteristiky Dobříše, kterým zůstává tranzitní nákladní doprava přes město.

Bc. Miloš Novotný, referent odboru místního rozvoje

Reklama

Předchozí článekBezpečná Dobříš s činností městské policie – leden 2020
Další článekDen Země 2020