Den Země 2020Město Dobříš bude v druhé polovině dubna, konkrétně od 20. do 26. dubna, opět slavit Den Země. Hlavní aktivitou bude úklid veřejných prostranství a okolí města, součástí oslav však budou i další akce, které různým způsobem upozorní na nutnost chránit naše životní prostředí. Nejvýznamnější bude tradičně oslava Dne Země na hřišti v ulici Boženy Němcové, tentokrát v pátek 24. dubna od 10 do 16 hodin. Tématem bude „Rozkvetlá Dobříš“.

Město vyzývá k zapojení neziskové organizace, dobříšské školy i další občany města, kteří nikde organizovaní nejsou a chtějí pomoci. Tradičně zajistí svoz a likvidaci sesbíraného odpadu a dle požadavků vydá igelitové pytle a gumové rukavice. Pro potvrzení úklidových lokalit i další informace k tématu kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí – e-mail.: harmanova@mestodobris.cz, telefon 318 533 380, popřípadě přímo osobní návštěvou (čp. 1602 – nad Penny Marketem).

Podrobnější informace si budete moci přečíst v dubnovém čísle Dobříšských listů a na internetových stránkách města.
V dubnu 2020 probíhá jarní dobrovolnický úklid po celé České republice i v rámci projektu Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Český svaz ochránců přírody pořádá úklidové akce dvakrát do roka. Město Dobříš se oficiálně přidá k hlavnímu termínu podzimního mezinárodního dne úklidu černých skládek a nepořádku, který se bude konat dne 19. 9. 2020. O způsobu zapojení dobrovolníků, kteří jsou srdcem celé akce, bude město informovat v dostatečném předstihu.
Děkujeme za zapojení do péče o životní prostředí.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

  • S ohledem na mimořádné opatření státu v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, onemocnění COVID-19, je třeba konání akcí vždy ověřit u pořadatele.
Reklama