Bezpečná Dobříš s činností městské policie – leden 20201. 1. ve 14.50 hod. byl na dětském hřišti u kina zjištěn 13letý chlapec, který požíval alkoholické nápoje. Případ se řešil prozatím jen s matkou chlapce, která byla přivolána na místo. Pokud by se věc opakovala, byla by projednávána se sociálním odborem.

3. 1. po půlnoci byla hlídka přivolána do Žižkovy ulice k možnému fyzickému napadení. Žena byla ve svém bytě ohrožována svým podnapilým přítelem. Strážníci se ihned dostavili na místo. Muž po předání klíčů dobrovolně opustil byt. Věc byla ukončena domluvou. Žena nepodala trestní oznámení.

4. 1. ve 14 hod. nahlásil muž, že ho u sokolovny na Mírovém náměstí slovně i fyzicky napadla mladší žena. O půl hodiny později tato žena údajně plivala na jiného muže. Kolem 15. hodiny ženu zadržela Policie ČR kvůli agresivnímu chování v provozovně Penny Market.

5. 1. v 17 hod. byla nahlášena krádež zboží v provozovně Lidl. Zlodějem byl muž, kterému byla udělena pokuta za přestupek.

6. 1. v 10 hod. reagovali strážníci na tísňové tlačítko na sociálním úřadě, kdy pracovnice žádala o pomoc proti drogově závislé osobě.

10. 1. v 1 hod. v noci došlo k fyzickému napadení před restaurací na náměstí. Agresivní mladík napadal i hosty v restauraci. Hlídkou PČR byl převezen na celu předběžného zadržení pro opakované a soustavné agresivní chování.

23. 1. v 11.25 hod. v součinnosti s Policií ČR proběhlo pátrání po dítěti, které nepřišlo do školy. Pátrání bylo ukončeno po 30 minutách, kdy bylo dítě, r. 2006, nalezeno v pořádku.

24. 1. ve 22.10 hod. byl v součinnosti s HZS a PČR na ubytovně Větrník řešen požár elektroinstalace v přízemí budovy.

Opakovaně zjišťováno znečištění odpadky

Strážníci při hlídkách opakovaně zjišťují znečišťování města pohozenými odpadky. Pohozené papírové krabice, tašky s odpadky, různé papírky, plechovky od nápojů, střepy, tak to vše se nachází okolo nainstalovaných laviček na náměstí v Dobříši nebo v parku za sokolovnou.
Pečujme o náš společný veřejný prostor, užívejme odpadkové koše a vyžadujme to i od všech ostatních občanů!

Zapsala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Výzva městské policie: Starejme se o náš společný veřejný prostor!

Městská policie v Dobříši při pravidelných pochůzkách městem opakovaně zjišťuje projevy vandalismu, nepořádku a černých skládek. Veřejné prostranství města znečištěné poházenými odpadky například v okolí laviček na Mírovém náměstí nebo v parku za sokolovnou se pravidelně opakuje. Zaměstnanci města samozřejmě nepořádek na ulicích uklidí, ale investovaný čas, úsilí a finanční prostředky by mohly být nasměrovány do zlepšení našeho životního prostředí.
Pečujme společně o náš veřejný prostor, užívejme odpadkové koše, odběry odpadu zdarma a vyžadujme to i od všech ostatních občanů!

Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama