Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

foto: DH


Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let. Rodiče nově narozených dětí si však musí sami zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku na vítání občánků je možné si stáhnout na webových stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů doručte nejlépe osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mailem matrika@mestodobris.cz, nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na matrice, popřípadě je zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádosti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zároveň musí být jeden z rodičů v době narození dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

V úterý dne 14. května 2024 slavnostně přivítal starosta města Pavel Svoboda ve výstavním sále Kulturního domu v Dobříši tyto nové občánky našeho města: Emmu Staňovou, Petra Holana, Annu Pancířovou, Rafaela Boušku, Lauru Hruškovou, Lauru Bouškovou, Amelii Součkovou, Terezu Součkovou a Anežku Havránkovou.

Odbor správních agendPředchozí článekDobříš ve výzvě 10 000 kroků slaví úspěchv celé republice
Další článekMěsto Dobříš získalo dotaci