DivadlaV měcících květnu a červnu bylo v místním kulturním domě rušno. Probíhaly zde zkoušky ochotnických souborů – dětí i dospělých, a poté zde několikrát vystoupili starší žáci a také děti ze starohuťské ZŠ. Úspěšná byla pohádka Tři princezny na vdávání, kterou pod vedením paní Jany Bukajové dvakrát sehráli mladí ochotníci pro školy regionu, a též představení těch menších – O čtyřech myšketýrech, s nímž se aktéři také zúčastnili 1. ročníku přehlídky školních divadel, pořádané dobříšským Divadelním spolkem KRUH. Poté, co první představení v KD Dobříš ovlivnilo seznamování se s novým prostředím a trochu i pohopitelná tréma, to druhé „vystřihli“ s plným nasazením a bez chyby. Přestože starohuťské děti patřily k těm nejmladším v přehlídce, svým vystoupením zaujaly a sklidily velký potlesk. Už teď se můžeme těšit na podzimní reprízy obou představení určené veřejnosti v KD Stará Huť.

Uznání a poděkování patří nejen malým či větším hercům, ale také kolektivu dospělých, kteří zajišťují zdar představení – přípravou textů, vedením zkoušek, režií, tvorbou kostýmů a kulis, inspicí, napovídáním, převlékáním, ozvučením a doprovodnou hudbu, nastudováním pohybu a dalšími činnostmi, které sice nejsou vidět na první pohled, ale jsou pro divadlo nepostradatelné.

Po hubených covidových letech náš kulturní dům ožil a drtivá většina v něm konaných akcí – společenské zábavy, koncertů, divadel – se setkává se zájmem veřejnosti. Jeho odkup Obcí a náročná oprava byla rozumnou investicí do budoucnosti, která umožňuje všem milovníkům kultury, aktérům i divákům, vyžití v krásném a kvalitně vybaveném prostředí.Předchozí článekZprávičky z mateřské školičky
Další článekNOVÝ SMĚR – ČERVENEC–SRPEN