Činnost Městské policie Dobříš za měsíc září 2017Celkem: 113 přestupků
Z oznámení vybíráme:

Ulice V Lipkách – přestupky. Stání na vyhrazeném parkovišti pro BUS.

Ztráty a nálezy:

V měsíci září byly nalezeny 3  svazky klíčů a klíče od osobního vozidla
a deštník. Nalezené věci si můžete vyzvednout na služebně MP.

K odchytu volně pobíhajících psů:

V září došlo celkem k 4 odchytům. 3. 9. v 18.30 v ulici U Pivovaru se volně pohyboval pes. Jednalo se o hnědého křížence. Strážníci provedli odchyt a pes byl odvezen do psího útulku. 17. 9. v 10.35 byla odchycena fena, kříženec, na Větrníku. Oba majitelé psů při výdeji obdrželi pokuty na příkaz a byly zaplaceny i příslušné poplatky za odchyt psů.

3. 9. ve 20.20 hod. Výtržnost u Heinzu. Operační důstojník PČR z Příbrami požádal hlídku strážníků o součinnost. Před hotelem Heinz v Dobříši se měla pohybovat opilá osoba a napadat okolojdoucí občany, verbálně i fyzicky. Jednalo se o mladíka, r. 1988, bytem Dolní Žandov. Rváče si převzala hlídka MP, která ho vyzvala, aby zanechal protiprávního jednání. Muž výzvy neuposlechl, naopak začal hlídku strážníků napadat fyzicky. Bylo použito donucovacích prostředků a nasazení služebních pout. Muž byl převezen k šetření na PČR.

10. 9. Po dětském hřišti u kina jezdil 17letý mladík na motorce. Při jednání s přivolanou hlídkou si mladík vymýšlel, že motorku pouze tlačí. Na to mu však strážníci neskočili. Strážníci promluvili s matkou chlapce, aby se situace neopakovala. Jen pro úplnost, tato stížnost nebyla ojedinělá!

12. 9. Pozor na podomní prodejce!!! Muž byl okraden podomními prodejci. Ti mu nabízeli hodinky za 200 Kč. Když pán vyndal peněženku, prodejci na něj začali mluvit jeden přes druhého a v nastalém zmatku muž přišel o 200 Kč i o hodinky.

13. 9. Strážníci opět použili botičku. V ulici Fričova, u garáží, v parkovací zóně C parkoval řidič bez příslušné parkovací karty. Pokuta se přestupci nevyhnula.

13. 9. ve 22.30 hod. Narušování občanského soužití sousedem. Stalo se v ulici Fričova. Slovní napadání a narušování soukromí, kdy muž vstupoval na pozemek svého souseda. Neustálé obtěžování. Bylo zjištěno, že soused trpí psychickou poruchou, a proto byla vyrozuměna nejbližší rodina.

15. 9. v 7.10 hod. Natankoval pohonné hmoty a bez placení ujel. Ujetí z místa nahlásila obsluha čerpací stanice v Dobříši. Řidič odcizil pohonné hmoty v hodnotě 1 300 Kč. Řeší se.

15. 9. Postoupení do správního řízení: Dopravní přestupek stání v křižovatce (řidič nesouhlasil s udělením pokuty na příkaz) a měření rychlosti radarem MP (řidič na místě nesouhlasil s naměřenou rychlostí, dle průkazné fotodokumentace však překročil rychlost o 16 km/hod.). Rušení nočního klidu v tomto měsíci již není tak časté, jedná se většinou o hudební produkci.

18. 9. Otevíral se byt. Došlo k požáru. Složky IZS zasahovaly na adrese Dukelské náměstí. Věc je v šetření.

19. 9. v 17 hod. Stížnost na znečištění komunikace odlétající slámou, v ulici Rosovická. Řidič byl upozorněn na nedostatky. Následně došlo ihned k nápravě.

20. 9. Stížnost na parkování vozidel na vyhrazených místech pro BUS v ulici V Lipkách. Bylo zde zaparkováno 5 vozidel. Vyřešeno pokutami.

22. 10. Stížnost na psí štěkot. MP eviduje několik stížností. Většinou v bytovkách, kde je tento hluk velmi výrazný. Odpověď najdeme v občanském zákoníku v § č. 1013. Omezení vlastnického práva. Vlastník se zdrží všeho, co působí, že např. odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk atd. vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda). V krátkosti shrnuto: Kromě jiného nesmí soused v míře nepřiměřené místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem. Pod tento pojem lze zahrnout i štěkání psa.

23. 9. 18.30 hod. Součinnost. Městská policie, hasiči a záchranáři zasahovali v ulici Plk. B.  Petroviče. Zde se zabouchla v bytě starší paní, upadla a nemohla se zvednout, pádem si způsobila vážné poranění. Byla urgentně odvezena do nemocnice v Příbrami.

24. 9. v 7 hod. Ohrožen projíždějícími vozidly, opilec ležel na silnici v ulici Bedřicha Smetany. Alkohol a únava udělaly své. Byla učiněna opatření, aby muž nebyl ohrožen na životě.

25. 9. Větrník. V ulici Nad Papežem u kontejnerů byla založena černá skládka, naházený objemný odpad. Jedná se o přestupek. Objemný odpad je možno odkládat jen ve sběrném dvoře.

25. 9. Poskytnuta konzultace. Spory se sousedem. Jednalo se o větve a kořeny zasahující na pozemek druhého. Vše je uvedeno v občanském zákoníku v § 1016.

25. 9. Nález odložených barelů s neznámou tekutinou v ulici Za Poštou. Tekutina byla uložena u hasičů v Dobříši.

27. 9. Při výjezdu z ulice Družstevní do ulice Žižkova si řidiči stěžují na špatně zaparkovaná vozidla v křižovatce, na nedostatečný výhled. Stání v křižovatce je přestupek.

27. 9. Vyteklý olej na komunikaci v ulici Žižkova. Řidička přítomná na místě sdělila, že si problém způsobila sama – prorazila si nádrž. Komunikaci uvedli hasiči do pořádku.

28. 9. Ve Staré Huti byly nalezeny ostatky lesní zvěře, jednalo se o srny. Podezření z trestného činu pytláctví, bylo předáno PČR v Dobříši.

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP DobříšPředchozí článekProgram zápasů MFK Dobříš – listopad
Další článekProjekt VEM DEJ – Vem si co potřebuješ, dej co můžeš