Český svaz zahrádkářů Dobříš

Vážení spoluobčané, milí přátelé, jsme svědky nehorázné arogance moci a neuvážených rozhodnutí naší samosprávy města. Základní organizace ČZS Dobříš se snaží již 61 let pro své členy a pro naše občany vytvářet podmínky pro zahrádkaření na Dobříšsku. Samosprávy však již 34 let blokují zahrádkaření a rozvoj této důležité volnočasové aktivity proti všem proklamacím, proti Strategickému plánu rozvoje města a konečně od roku 2021 i v rozporu se zákonem 221/2021 Sb. Byli jsme svědky, při jednání o komunitní zahradě v Brodcích, jak na přímý dotaz při jednání zastupitelstva, zda se počítá s komunitní zahradou pro zahrádkářskou organizaci, se starosta vyhnul odpovědi. Byli jsme svědky, jak při jednání o komunitní zahradě, kterou chce samospráva založit, byla dopředu vyřazena zahrádkářská organizace s tím, že má samospráva jinou představu. Naše členská základna stárne a bez nových zahrádek, bez mladých zahrádkářů postupně zanikne. A samospráva? Postupně salámovou metodou likviduje zahrádkové osady. Náš návrh na rekonstrukci kina na spolkový dům s knihovnou v roce 2014 je v nedohlednu, i když samospráva na tento záměr původně čerpala úvěr.
Co nás čeká v příštím roce? Jako letos uspořádáme nejméně čtyři přednášky. Zajistíme účast školek a žáků základních škol v celostátní soutěži. Čeká nás zdražení členského příspěvku na dvojnásobek, čeká nás zvednutí daně z nemovitosti na devítinásobek a čeká nás zvýšení spotřební daně o 5 %. Povzbuzující ovšem je, že Evropská unie zjistila, že nejkratší cesta od pěstitele ke spotřebiteli je právě od zahrádkáře k jeho sousedům. Proto neztrácejme víru v lepší budoucnost. Dobře si zapamatujte, jak tato samospráva jedná, a příště volte ty, kteří chtějí rozvoj Dobříšska, kteří naslouchají občanům, které zastupují.
Přeji vám jménem výboru Základní organizace zahrádkářů Dobříš, vašim rodinám a nejbližším hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Karel Vítek,
předseda ZO ČZS DobříšPředchozí článekProsinec v pečovatelské službě
Další článekKurz ilustrace a komiksu pro děti: Udělej si svoji knihu!