Analýza Programu rozvoje města Dobříše

dobříš letecký snímek
Zdroj foto: S. Frank


Váš názor je pro město velmi podstatný, a proto bychom Vás touto cestou rádi zapojili do tvorby Programu rozvoje města Dobříš na období 2021–2028.
Vyjádřete jej prosím připomínkami do 31. 8. 2020 a následně bude v září svoláno veřejné projednání.

Odkazy

Vážení občané,

město Dobříš ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava, o. p. s., zpracovává strategický dokument města Dobříše tzv. Program rozvoje města Dobříše na období 2021–2028. Tento dokument je, jak již víte, základním rozvojovým a plánovacím dokumentem města, jehož cílem je definovat prioritní oblasti rozvoje města v předem stanoveném časovém horizontu. Současně je to důležitý podkladový materiál pro čerpání finančních prostředků z evropských i národních zdrojů. V současné době je zpracován návrh první části dokumentu – část analytická. Ta popisuje aktuální situaci ve městě na základě statistických dat. Váš názor je pro město velmi podstatný, a proto bychom Vás touto cestou rádi zapojili do tvorby tohoto dokumentu. 

Dovolujeme si Vás tak tímto požádat o připomínkování návrhu analytické části dokumentu Program rozvoje města Dobříše na období 2021–2028. Své připomínky můžete uplatnit přímo prostřednictvím formuláře – resp. připomínkového listu (kolonky pro připomínky lze přidávat) nebo je sepište a zašlete na e-mail: brdy-vltava@seznam.cz a v kopii petr.oplistil@mestodobris.cz, a to do pondělí 31. 8. 2020.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Tým zpracovatelůPředchozí článekJak léčivou stravou posílit kvalitu trávení jako základu stabilního zdraví
Další článekDobříšské pivní slavnosti 2020