Aktualizace „odpadové“ vyhláškyV květnu 2023 byla zastupitelstvem města Dobříše schválena úprava vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Dobříš (č. OZV 1/2023). Zejména došlo k zpřesnění nastavení sběru směsného odpadu z černých popelnic. Tento druh odpadu se ve městě odkládá do typizovaných nádob (popelnic, kontejnerů) a je svážen v rámci mobilního svozu přímo od domu. Popelářské vozidlo následně odváží odpad přímo na skládku. Sběrný dvůr je určen zejména pro odpady druhu: tříděný, objemný (koberce, lina, skříně atd.), stavební, elektroodpad, bioodpad, textil a další. Nelze tedy na sběrném dvoře odevzdávat další směsný odpad nad rámec objemu sběrné nádoby. V případě, že má občan odpadu kapacitně více, než je objem nádoby, doporučujeme tento odpad rozdělit do několika svozů. Také doporučujeme odpad pečlivě vytřídit a do nádoby nevhazovat odpad větších rozměrů, který bezplatně převezme sběrný dvůr jako odpad velkoobjemový. V případě, že nádoba na směsný odpad nedostačuje, lze zakoupit nádobu větší, o velikosti 240 l. Naopak při požadavku na nádobu pro méně odpadu si lze zakoupit i nádobu menší (80 l, nebo 60 l). Obecně závazná vyhláška byla současně doplněna dokumentem
„Místa určená městem pro odkládání jednotlivých složek odpadů“, který upřesňuje pravidla pro odkládání jednotlivých druhů odpadů. Dokument je možno najít na stránkách města v sekci odpady MESOH. Při jakémkoliv dotazu ke svozu odpadu je možno kontaktovat Ing. Kateřinu Rambouskovou (e-mail: rambouskova@mestodobris.cz , tel.: 318 533 384).

Odbor výstavby a životního prostředíPředchozí článekObnova vodohospodářské infrastruktury patří na Dobříši mezi priority
Další článekChodník v Hostomické ulici – proč se ještě nestaví?