ZŠ Lidická Dobříš a nový školní rokLetní prázdniny nám utekly jako voda a zahájili jsme nový školní rok. Jako mnoho jiných si přejeme, aby se situace ohledně covidu-19 zlepšila a my se mohli vrátit k běžné výuce. Jisté ale je, že naši pedagogové zvládli s velkým nasazením distanční výuku a jsou připraveni našim žákům zajistit vzdělávání dle situace.

Přes prázdniny se ve škole nezahálelo. Malovalo se, přestavovala se sborovna, třídy, vyměnilo se okno nad schody, nakoupil se nový nábytek. Rádi bychom, aby ve škole bylo příjemné prostředí pro vzdělávání.

Naše škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálním postižením, se zdravotním postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami chování, a také vzděláváme děti s kombinací zdravotního postižení a autismu. Máme dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem ke každému žákovi, vzdělávání probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků.

Žáci se pravidelně účastní různých soutěží, součástí vzdělávací a výchovné práce jsou pravidelné návštěvy divadelních a hudebních představení, výlety, exkurze, plavecký výcvik, turistické vycházky a jiné. Naším cílem je vychovávat žáky, kteří dokáží co nejvíce využít svůj duševní i fyzický potenciál. Snažíme se, aby naše škola byla místem, kam se žáci těší, jsou spokojeni a cítí se bezpečně. Držme si palce, aby tento školní rok byl podobný těm před covidem-19.

Mgr. Eva Burešová

Reklama

Předchozí článekTrnka má za sebou pět let existence
Další článek2. ZŠ Dobříš – Nový školní rok je před námi