Zprávy ze ZŠ Lidická



Konečně léto! Konečně kultura! Konečně výlety!

Den dětí mohli naši žáci oslavit v galerii Kladenský zámek, kam dorazili 2. června se svými učitelkami a asistentkami, aby si užili znovuotevřenou expozici Zdeňka Milera, kde je čekala Krtkova herna, výstava originálů, které děti znají z filmů a knížek, promítání pohádek, autentický stůl a barvy slavného ilustrátora, ale také prohlídka šachty v zámeckém sklepení…
Slunečný den, malebná zámecká zahrada a spousta mimoškolních zážitků – to byl doslova svátek pro malé i velké…

Vycházející ročník spolu s osmáky další týden prošel část Královské cesty stále ještě nepřelidněné Prahy a pomyslnou „třešničkou na dortu“ bude poslední letošní školní výlet dětí z Lidické – návštěva písecké multigalerie pro děti, kde je čeká návštěva interaktivní instalace Mraveniště a premiéra ve studiu animace…
A pak: KONEČNĚ PRÁZDNINY!

Mgr. Eva Burešová,
ředitelka školy


Preventivní aktivity na ZŠ Lidická

V květnu a červnu jsme na naší škole několik vyučovacích dní věnovali prevenci rizikového chování. Hned první květnový týden jsme v rámci mezipředmětových vztahů pracovali na tématu Rizika na sociálních sítích. Cílem bylo informovat žáky o rizicích, která se vyskytují při používání sociálních sítí, o bezpečném chování na internetu, prevenci kyberšikany, ochraně a důsledcích. V předmětech Výchova ke zdraví a Občanská výchova byl žákům promítnut dokument „V síti“, potom následoval rozbor tohoto dokumentu a vlastní upozornění na skrývající se rizika s nastíněním možností, kde hledat pomoc. V předmětu Informatika se žáci seznámili s dokumentem „Seznam se bezpečně“ a dále byly žákům přiblíženy pravdivé příběhy týkající se dané problematiky.

V návaznosti na projektové aktivity následovaly v rámci primární prevence přednášky od 
organizace Magdaléna, o. p. s., které se týkaly jednak virtuálního světa, ale také vzájemných vztahů mezi žáky ve škole. Přednášky byly financovány městem Dobříš.
Výstupem ve třídách byly výtvarné práce na daná témata, které nyní zdobí chodby naší školy.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská,
školní metodik prevence


Hurá, prázdniny!!!

Letošní školní rok skončil. Byl to velice náročný rok pro žáky, rodiče, pedagogy i zaměstnance školy. Hledali jsme společně cesty k řešení nečekaných úkolů v oblasti ochrany zdraví a vzdělávání. Zjistili jsme, že velice důležitá je vzájemná komunikace, pochopení situací, které ne vždy byly „pochopitelné“…
Pro provoz škol jsou nezbytné i oblasti zajištění oprav, tepla, elektřiny, nákup ochranných pomůcek… I zde covid ovlivnil možnosti zajištění potřeb pro školní provoz. Město Dobříš, zvláště lidským přístupem paní místostarostky Bc. D. Mášové, v oblasti školství a ochrany zdraví pro školská zařízení uskutečnilo a pomohlo s očkováním, testováním a dodávkou ochranných pomůcek pro zaměstnance škol.

Na naší škole probíhala výuka jinak než na běžné základní škole. Naši žáci se vzdělávali distančním způsobem 8 týdnů, jinak chodili do školy. Pedagogové velice dobře zvládli výuku na dálku ve spolupráci se žáky, rodiči i organizacemi, které nabídly doučování a jiné aktivity pro žáky.

Školní rok je za námi, těšíme se na prázdniny. Přejeme si, aby pokud možno byly podobné běžným a obvyklým prázdninám.

Děkuji svým zaměstnancům, žákům, rodičům, městu Dobříš, opravářům, neziskovým organizacím a mnoha dalším za pomoc se zvládnutím náročné situace.
HURÁ, PRÁZDNINY!!!

Mgr. Eva Burešová,
ředitelka školy

Reklama

Předchozí článekV Trnce se slavilo na zahradě
Další článekSportovní den pro školky