Vyjádření pana Václava Pařízka k průvodci Zámeckým parkem v DobříšiOšizený průvodce

V informačních centrech města a zámku Dobříš se objevila počátkem roku publikace Zámecký park v Dobříši s podtitulem Průvodce autora Petra Kadlece. Je zde popsána historie parku i jednotlivých objektů jako letohrádek, skleník-oranžerie, Tritonova fontána, Čertův most atd. Autor uvádí, že anglické parky byly z okrasného parku přetvářeny v krajinářský celek, který simuluje lesní podmínky a jehož cílem je seznámit návštěvníky s přírodou. V tomto duchu pokračují i současní majitelé, rodina Colloredo-Mannsfeld.

Chtěl bych doplnit několik informací o přírodních poměrech v parku, o kterých by měl být návštěvník informován. V publikaci je popsáno vysazení ondatry americké, ale správný název je ondatra pižmová, a také výraz „zavlečení“ není vhodný. V parku je umístěna socha tohoto druhu zvěře připomínající kulturní čin – import a vysazení Josefem Colloredo-Mannsfeldem. Ondatra také nebyla na Dobříšsku „několikrát vyhubena“, ale její populace v celém areálu podléhá různým vlivům – nemoci, predátoři atd. Také u dalšího druhu, který byl do parku v minulosti dovezen, jelence běloocasého, nejsou uvedeny správné informace. Jelenci jsou ikonickým druhem pro majitele zámku, a proto byl zřízen speciální výběh, aby se s ním mohli návštěvníci seznámit. V publikaci je uvedeno pouze, že návštěvníci mohou jelence vidět u francouzské zahrady, ale nepochopitelně je otištěna fotografie samice daňka skvrnitého!

Založení chovu jelenců v parku nebylo jednoduché. Nejprve byl chov založen na polesí Svatá Anna (Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.) a v roce říjnu 2012 vypustil prvního jelence osobně pan ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld do výběhu v parku. Nejedná se o „oboru“, ale podle současné legislativy o zájmový chov. Po 160 letech se tak navázalo na starou tradici. Také další tradice ukázat návštěvníkům přírodu v parku pokračuje, nejedná se jen o „rostliny a hmyz“. Park navazuje na okolní lesy a je zde možno spatřit srnčí zvěř, zajíce, procházejí tudy i divoká prasata. Žije zde řada druhů vodního ptactva, můžeme pozorovat ledňáčka a díky starým stromům je park hnízdištěm řady vzácných druhů – žluva šedá, strakapúd prostřední, lejsci. Dobříšští ornitologové zde pro návštěvníky pořádají pravidelné akce. Škoda, že vedení zámku nevěnovalo posouzení průvodce větší pozornost.

Václav Pařízek

Reklama