Veřejné zakázky v Dobříši? Jedině elektronicky

Zdroj foto: Pixabay


Město Dobříš v rámci projektu Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379 ) pořídilo software na administraci veřejných zakázek. Nad rámec povinností zákona se úřad rozhodl elektronizovat proces i tzv. veřejných zakázek malého rozsahu. Systém přináší zpřehlednění zakázek na jednom místě jak pro zaměstnance úřadu, tak pro dodavatele či veřejnost. Možnost podat nabídku odkudkoli elektronicky – bez obav, zda to poštovní doručovatel stihne přivézt ve lhůtě pro podávání nabídek.

Zvyšuje se tím i transparentnost, protože systém automaticky oslovuje všechny dodavatele zaregistrované v kategorii poptávaného předmětu plnění.

Důležitá informace pro všechny potenciální dodavatele je nutnost registrace (žluté menu vlevo) na portálu https://zakazky.mestodobris.cz před podáním první nabídky. Doporučujeme také v dostatečném předstihu provést test vašeho nastavení (opět žluté menu) pro ověření správné funkčnosti. V zápatí stránky je odkaz „Manuály“, kde je detailní příručka pro dodavatele.
Na stejné adrese (zelené menu „Profily zadavatelů“ → „Město Dobříš“ → záložka „Veřejné dokumenty“) také naleznete novou směrnici č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která upravuje jednotlivé postupy a stanovuje obecné požadavky na dodavatele.

Petr Oplíštil, oddělení tajemníka

Reklama