Projektové studie ulic Březová, U Slávie, Mládeže a další úpravy městských komunikací

Vážení občané, milí Dobříšáci,
i přes omezení daná nouzovým stavem a koronavirovou krizí je stavební sezóna v plném proudu. Ani město Dobříš a pracovníci městského úřadu nezahálejí a připravují pilně celou řadu naplánovaných stavebních akcí, týkajících se především dopravní infrastruktury a městských komunikací. Rád bych vás seznámil alespoň s několika nejbližšími a nejdůležitějšími.

Všechny zajímá především situace ohledně Pražské ulice v centru města. Bohužel musím konstatovat, že v tomto klíčovém projektu dochází ke zpoždění, které nemohli pracovníci města ani vedení města nijak ovlivnit – výběrové řízení na generálního dodavatele stavby totiž stále ještě probíhá. Krajská správa a údržba silnic SČ kraje, která je organizátorem této veřejné zakázky, již poněkolikáté posunula lhůtu pro podání nabídek, neboť bylo nutné řešit doplňující dotazy uchazečů a upřesňování projektové dokumentace. Chápu pocity všech, které stav Pražské ulice trápí, ale budu věřit, že vše spěje do zdárného konce a generální dodavatel bude v nejbližších týdnech vysoutěžen. Velmi bych si to přál už proto, že město má ve svém letošním rozpočtu na tento klíčový projekt připraveno bezmála 20 mil. Kč.

Další důležitá městská komunikace, která dlouhodobě potřebuje opravit, je ulice Březová, spojující sídliště Větrník s výpadovkou na Prahu. Intenzivně pracujeme na dokončení projektové studie, abychom mohli pokračovat směrem ke stavebnímu řízení. Rádi bychom, aby v Březové ulici vznikla moderní komunikace, umožňující komfortní provoz městské dopravy, s chodníkem pro pěší a také s vyznačeným obousměrným cyklopruhem. Ačkoli se může zdát, že v této lokalitě je prostoru pro vybudování takové komunikace dostatek, celá stavba zasahuje na mnoha místech do soukromých pozemků. Vyjednáváme proto s jednotlivými vlastníky takovou variantu, která by byla kompromisem pro všechny zúčastněné, respektovala majetkové vztahy i soukromé vlastnictví a zároveň umožnila dlouhodobě bezpečný provoz vozidel, cyklistů i chodců. Věřím, že se nám to podaří, ale budu-li upřímný, je pravděpodobné, že dokončení celé stavby v tomto roce již nestihneme. Pak bychom samozřejmě pokračovali v roce 2021.

Náročnou přípravu obnovy místní komunikace máme již prakticky za sebou v lokalitě ulice U Slávie. Občané a místní usedlíci dostali několikrát prostor se k podobě projektu obnovy této ulice vyjádřit, včetně společného veřejného projednání za přítomnosti vedení města i projektanta. Zásadním požadavkům občanů jsme se snažili vyjít vstříc a výsledkem bude nejen obnovený povrch vozovky či parkovací místa z vodopropustných ploch, ale také nový bezpečný chodník, který budou hojně využívat děti při své cestě do školy, knihovny nebo sportovní haly. Přesné zahájení stavebních prací závisí ještě na probíhajícím stavebním řízení, nicméně předpokládám, že první stavební stroje začnou svou práci v průběhu letošního srpna. Finanční náklady tohoto projektu by se měly pohybovat v řádu cca 6 mil. Kč bez DPH.

V plánu obnovy silniční infrastruktury však máme i projekty, které nejsou tak komplikované a jejichž kompletní realizaci stihneme nejpozději o letních prázdninách. Patří k nim například ulice Mládeže v intravilánu města, a to ve spojnici mezi ulicemi Čs. armády a Přemyslova. Cílem tohoto projektu je jak obnova povrchů komunikace i chodníků, tak zároveň i obnova okolní parkovací a zelené plochy. Dobříšští vodohospodáři již v tomto místě vloni provedli kompletní rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě, aby nebylo nutné do nové ulice v budoucnu zasahovat. Součástí projektu obnovy ul. Mládeže je také nové veřejné osvětlení. Zásah do městské zeleně bude minimální, neboť dojde pouze k prořezání větví stávajících dřevin, které zasahují do průchozího prostoru chodníku. Předpokládaná hodnota stavebních prací je 1,5 mil. Kč bez DPH.

O chystané rekonstrukci komunikací a chodníků na sídlišti Větrník bylo již psáno v minulém čísle Dobříšských listů, tak jen telegraficky: opět nejdéle do konce letních prázdnin by měla být hotova ulice Jeřábová s návazností na ulici Nad Papežem, přičemž celkové finanční náklady projektu ve výši 4,65 mil. Kč pomůže (pevně doufám) pokrýt dotace v částce cca 1,4 mil. Kč na rekonstrukci chodníků, o kterou město Dobříš žádá z dotačního titulu MAS Brdy–Vltava.

Milí dobříšští občané, snad se mi podařilo vám předchozími řádky ukázat, že i přes komplikace způsobené bojem s koronavirovou pandemií se nám v obtížné době nouzového stavu dařilo a daří posouvat jednotlivé projekty dopředu. Děkuji proto na tomto místě všem, kdo se na přípravě a realizaci nových projektů podílejí.
Přeji všem pevné zdraví a krásné jarní dny.

Tomáš Vokurka, místostarosta městaPředchozí článekZ výzvy redakce: Dobříš se drží úsměvu! Školní život s rouškou
Další článekÚzemní studie břehu rybníka Papež