Územní studie břehu rybníka PapežVedení města projednává územní studii lokality rybníka Papež, v územním plánu označenou jako K13(08). Jedná se o severní břeh od poloviny prvního poloostrůvku až k ústí Trnovského potoka a lesu o rozloze 8,183 ha.
Předmětem územní studie je nezastavěné území od břehu k okrajům obytné zóny Nad Papežem. Podle platného územního plánu je stanovené využití tohoto území pro zeleň přírodního charakteru. Určené využití: výsadba dřevin, část ekologické kostry na nelesní půdě, parky a veřejná zeleň. Jedná se o nezastavitelné území. Přípustné využití je především mimoprodukční zemědělská výroba (občasné sečení ploch), nepobytová rekreace, účelové komunikace, cesty a pěšiny.

Z těchto podmínek vychází také návrh úprav. I nadále má jít o parkově upravenou louku s procházející cyklostezkou a pěší stezkou s propojením do lokality Na Kole.
Návrh předpokládá transformaci území na převážně parkové plochy s výrazně přírodním charakterem, které budou doplněny ve východním sektoru parku, navazujícím na stávající dětská hřiště a lanové centrum v ulici Nad Papežem, o  plochy pro aktivní, převážně sezónní, sportovně rekreační činnost (workoutové, alt. parkúrové hřiště, plocha pro „pálení čarodějnic“, volná plocha využitelná např. pro sportovní závody hasičů). Územní studie nedefinuje přesně, jaký typ hřiště má na tomto území být, pouze stanovuje, že tam pro případné hřiště má být určena plocha.

Úprava počítá s vybudováním cest s mlatovým povrchem určených pro pěší, případně cyklisty. Především pro návštěvníky tohoto území je na okraji ulice Nad Papežem navrženo 20 parkovacích míst. To je maximální počet, který lze do této odpočinkové zóny umístit.
Návrh počítá s umístěním laviček. Vyhlídky na poloostrůvcích mohou být doplněny posezením nebo dřevěnou „vyhlídkou“ do výšky 5 m.
Po této studii bude následovat projekt, který ji rozpracuje do většího detailu. Po projektu by pak následovala vlastní realizace, nejdříve však v r. 2021. Časový harmonogram těchto dalších kroků zatím není stanoven.

Pavel Svoboda, starosta

Více informací ke studii na webu města: http://www.mestodobris.cz/uzemni-studie-brehu-rybnika-papez/d-479864Předchozí článekProjektové studie ulic Březová, U Slávie, Mládeže a další úpravy městských komunikací
Další článek