Jarní výsadba a péče o zeleň

Zdroj: pixabay.com


Na podzim 2019 jsme v Dobříši vysadili celkem 143 stromů, z toho 117 kusů v rámci projektu revitalizace z roku 2016 a 26 kusů jako náhrada za pokácené stromy. Od března začínáme s jarní výsadbou zeleně.

V letošním roce budeme pokračovat s revitalizací prostoru na zimním stadionu. V 1. etapě na jaře vysadíme 8 ks lip velkolistých a 3 ks jeřábu prostředního. Na podzim proběhne 2. etapa, která zahrnuje pokácení 7 ks topolů na stadionu, na místě se ponechají další 3 ks, u kterých bude proveden řez na torzo. Místo topolů vysadíme dalších 5 ks lip. Dále z projektu musíme vysadit téměř 900 keřů, které budeme vysazovat postupně od jara do lokalit Jáchymovská, Hornická – Za Branou, Fričova, Za Poštou – poliklinika a Větrník.

Po výsadbě jsou stromy vždy dostatečně zality a v průběhu ledna byl proveden výchovný řez. Se zálivkou musíme pokračovat v průběhu roku, vše bude záležet na letošním počasí. V rámci výchovného řezu řešíme architekturu a tvar budoucí koruny. Odstraňují se nevhodné větve, předcházíme zahuštění koruny, tlakovému větvení, postupně zvyšujeme nasazení koruny apod. Interval výchovných řezů u mladých stromů se pohybuje většinou mezi 2 až 5 roky, záleží na reakci stromů.

Náhradní výsadba v letošním roce za pokácené stromy dle rozhodnutí OVŽP bude provedena v jarním a podzimním termínu. Na jaře se vysadí pouze břestovec do dolní části dětského hřiště v ul. B. Němcové a 10 keřů ke sportovní hale. Na podzim se doplní 2 ks kulovitých javorů a hloh do Příbramské ulice. Ve dvorech v ulici Družstevní a Jiřího Wolkra se vysadí po jednom jerlínu a katalpě, 5 ks menších stromků rodu Prunus a dále různé keře (komule, vajgélie, dřišťál a mochna).

Veškerá výsadba, ošetřování mladých stromů i péče o již dospělé dřeviny probíhá v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu vydávanými AOPK ČR.

Jaromír Milner, správa a údržba zeleně, Dokas Dobříš, s.r.o.

Reklama

Předchozí článekPlánovaná rekonstrukce komunikací a chodníků na sídlišti Větrník
Další článekÚprava cen vodného a stočného od 1. 5. 2020